👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2021-02-04 10:08 i Gemensamt förskola i Båstad Båstad
Förskola
Öka barnens intresse för matematik och lära dem olika begrepp inom matematiken.

Innehåll

Nuläge. 

En del av barnen har kommit långt i sina matematiska kunskaper medan andra behöver träna på olika begrepp. Genom att rikta intresset på matematik vill vi att barnen ska lära sig av varandra och att vi pedagoger ska lära och öka intresset för matematik.

Mål: utöka barnens förståelse för olika matematiska begrepp

Att få en inblick att räkneord representerar ett antal föremål

Forskning: att kunna parbilda, det vill säga koordinera, varje räkneord med det räknade föremålen är grundläggande för all senare förståelse av tal. Det barn som förstått att räkneorden representerar ett antal föremål vet också att det sist uppräknade räkneordet motsvarar hela antalet. (Persson, Wiklund, 2010)

Strategier:

-Utifrån sagan om vanten  och figurerna i den leka och träna begrepp som först-sist, bakom-framför, över -under, på - i, lika - olika, fler - färre

-Räkna antal och parbilda, på olika sätt och i olika sammanhang

-mönster

-spela matematikspel

Lpfö mål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

Förmåga att använda matematikformler att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.