Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och Luft

Skapad 2021-02-04 09:47 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Fysik Kemi
Under v 6-10 kommer NO-undervisningen att innehålla ämnena Kemi och Fysik med arbetsområdet ”Vatten och Luft”.

Innehåll

 

Syfte

 

Kemi: Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser

 

 

 

Fysik: Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. 

 

 

 

Centralt innehåll (Det här innehållet kommer du att möta i undervisningen):

 

 

 

Fysiken i naturen och samhället

 

  • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.

 

Kemin i naturen

 

  • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  • Luftens egenskaper och sammansättning.

 

 

 

Kunskapskrav

 

·         Kemi: Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten

 

·         Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

 

 

 

·         Fysik: Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

 

 

 

Viktiga begrepp: atmosfär, atom, avdunstning, fast form, flytande form, gasform, grundvatten, kondensering, kretslopp, luftfuktighet, molekyl, nederbörd, reningsverk, saltvatten, smältning, sötvatten, vattentorn, vattentäkt, vattenverk, vattenånga, växthusgas

 

 

 

Viktiga ämnen: koldioxid, kväve, metan, syre, vatten, väte

 

 

 

Mål

 

När du har arbetat med detta kapitel, ska du kunna:

 

·         förklara vad moln är och hur de bildas

 

·         var i naturen det finns vatten i fast form

 

·         förklara vad nederbörd är

 

·         rita en bild som visar vattnets kretslopp

 

·         ge exempel på en gas som finns i luften

 

·         förklara hur växthusgaser påverkar klimatet

 

 

 

Undervisningen (Så här kommer vi att arbeta med innehållet):

 

·         Vi läser faktaböcker och skriver faktatexter

 

·         Vi ser på filmer och bilder

 

·         Vi söker information på nätet

 

·         Vi diskuterar

 

 

 

Bedömning

 

Eleven kan redovisa sina kunskaper genom olika arbetssätt.

 

 

 

Underlag för bedömning

 

·         Aktivitet på lektioner, deltagande i t.ex. diskussioner

·         Resultat på tester/läxor/prov

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: