👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hud och slemhinnor

Skapad 2021-02-04 10:36 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Medicin
Det här temat arbetar vi med hud och slemhinnor. Hur är huden uppbyggd och hur viktig är huden för oss. Vi kommer också gå igenom några olika sårtyper och hur vi förebygger och observerar sår Här kommer du också få skriva om en valfri hudsjukdom men även öva på såromläggning i metodrummet.

Innehåll

Kunskapsinhämtning

Lärargenomgång med Powerpoint - den kommer finnas tillgänglig

Kapitel 3 i din medicin bok. s 67-80. Jobba gärna ed instuderingsfrågorna

https://www.1177.se/Stockholm/sok/?q=s%C3%A5r - om olika sår

klassen Brain stormar om olika hudsjukdomar i syfte att hjälpa varann hitta en sjukdom att skriva om

söka egen information om hudsjukdom

 

Syfte

Få kunskap om hudens uppbyggnad och funktion

Förstå hur olika sårskador uppkommer

Sårläkningsprocessen

Kunskap om hudsjukdomar

Metodrum - lägga om sårskador

 

Uppgifter

Instuderingsfrågor 

Egen uppgift - skriva om en hudsjukdom

 

 

Uppgifter

  • Huden och Cancer

  • Praktisk övning såromläggning

  • Enskild uppgift Hudsjukdom

  • Inlämning instuderingsfrågor

Matriser

Med
Matris för examinationsuppgift huden, medicin 1

Rubrik 1

F
Har ännu inte visat de kunskaper som minst krävs för E
E
D
Övervägande på C är uppfyllt
C
B
Övervägande på A är uppfyllt
A
Aspekt 1
Kunskaper om hur människokroppen är uppbyggnad. . Kunskaper om huden och slemhinnor
Eleven beskriver översiktligt hudens uppbyggnad och funktion
Eleven beskriver utförligt huden och slemhinnors uppbyggnad och funktion
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hudens och slemhinnans uppbyggnad och funktion
Ny aspekt
Kunskaper om sjukdomar samt förmåga att uppfatta symtom på sjukdom kopplat till hud och slemhinna
Eleven beskriver översiktligt vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på relevanta under-sökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
Eleven beskriver utförligt vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på, och förklarar sambanden mellan, relevanta under-sökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på, och förklarar nyanserat sambanden mellan, relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
Ny aspekt
Kunskaper om läkemedel och läkemedelsanvändning kopplat till hud och slemhinna
Eleven beskriver översiktligt vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar.
Eleven beskriver utförligt vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar.
Ny aspekt
Förmåga att använda medicinsk terminologi.
I beskrivningar använder eleven med viss säkerhet enkel medicinsk terminologi.
I beskrivningar använder eleven med viss säkerhet medicinsk terminologi.
I beskrivningar använder eleven med säkerhet medicinsk terminologi.