Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår livsmiljö år 7

Skapad 2021-02-04 11:29 i Ånestadsskolan Linköping
Grundskola F Geografi
Vilka är våra naturresurser och hur bör vi behandla dessa? Vilken påverkan har kontinentalplattorna på naturkatastrofer och vilka naturkatastrofer kan inträffa? Kunskap om vatten ska du också få arbeta med samt hur våra världshav är uppbyggda.

Innehåll

Undervisningens innehåll

·      Vi kommer att arbeta med läroboken SOL 4000. Där jag muntligt kommer att redogöra för huvuddragen i texten. Sidor 77-80, 102-113, 130-134, 137-139.

·      Vi kommer att se på program som bl.a. handlar om våra världshav, sandens påverkan på vår miljö, olika naturkatastrofer och kontinentalplattornas påverkan på vår livsmiljö.

·       Du kommer även få diskutera olika moraliska dilemman.

 

Begrepp

Nedanstående begrepp har diskuterats vid undervisningen och finns med i den Power Point som du som elev har fått ta del av och som du måste känna till

Naturresurser, Richterskalan, pangea, oceanplattor, kontinentalplattor, plattektonik, magma, lava, jordbävning, vulkan, tsunami, nederbörd, glaciär, Mittatlantiska ryggen, kretslopp sötvatten/färskvatten, ekologiskt fotavtryck, erosion, resurs, shelf, djuphavsgravar och Marianergraven.

När du arbetar med frågorna så kan du använda nedanstående ord i dina meningar:

Jag anser, jag menar, jag hävdar, min åsikt är, jag påstår, därför att, min slutsats blir att, eftersom att, jag ser likheter, jag ser skillnader, orsaker till detta är, vilka konsekvenser fick detta och sammanfattningsvis anser jag.

Underlag för bedömning

Du kommer få ett antal frågeställningar som du efter kursen kommer att bli examinerad på.

1.    Vad menas med hållbar utveckling? Använd begrepp som icke förnybara och förnybara resurser, återvinning och socialt, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

S 78-79

2.    Vad innebär ekologiskt fotavtryck! S 79

3.    Förklara hur våra kontinentalplattor påverkar och har påverkat vår livsmiljö! Använd begrepp som tsunamis, vulkanutbrott och jordbävningar. S 102-111 och 130-131

4.    Hur är havens botten uppbyggd? Shelf och djuphavsgravar är begrepp som du ska använda.

http://reisedrommer.files.wordpress.com/2011/11/thailand_tsunami.jpg     5. Hur påverkar naturresursen sand vår värld, samhällen och människans tillvaro? För att kunna besvara               denna fråga har du en film till din hjälp.

http://www.filmoteket.se/index.php/sandkrig-vart-okade-beroende-hotar-planeten.html

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  A 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Ge  A 9
 • Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  A 9
 • Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  A 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  A 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: