Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya Matematik Prima 1B

Skapad 2021-02-04 11:33 i Håsta skola Hudiksvall
Vi tar avstamp ur läromedlet Prima matematik 1B
Grundskola 1 Matematik
Vi kommer att arbeta i boken Nya Prima matematik 1B. Utöver arbetet i boken kommer vi ha diskussioner, problemlösning och praktiska övningar.

Innehåll

Mål

Vi kommer att arbeta med:
 • naturliga tal 0-10
 • att markera tal på tallinjen
 • fler, färre och lika många
 • att räkna addition och subtraktion
 • sambandet mellan addition och subtraktion
 • olika räknestrategier
 • jämna och udda tal
 • tiobassystemet ental och tiotal, växla tio
 • talområdet 0-100
 • räkna med pengar 0-20
 • lösa textuppgifter
 • tvådimensionella geometriska objekt
 • volym, liter och deciliter
 • längd, meter och centimeter
 • klockan, analog: hel- och halvtimme
 • talmönster
 • enkla tabeller och diagram
 • matematiska begrepp
 • enkel problemlösning
 • mönster och programmering (blockprogrammering i ScratchJr)

Arbetssätt:

Du kommer att:

 • träna de grundläggande matematiska begreppen genom praktiska övningar och spel.
 • arbeta enskilt och gemensamt med andra.
 • arbeta med räknehändelser/problemlösning.
 • delta i gemensamma genomgångar.
 • arbeta laborativt.
 • ha matematiksamtal.
 • hjälpa kamrater. 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • delta aktivt i samtal och matematiska resonemang.
 • lösa uppgifter tillsammans med kamrater.
 • arbeta självständigt med matematikuppgifter.
 • använda matte-spel (analoga och digitala). 
 • delta i olika matematiska aktiviteter såsom laborationer och problemlösning mm.

 

Länktips:

Nomp finns som både hemsida och app - www.nomp.se använder vi dagligen för färdighetsträning. 

Här kan vi på ett enkelt sätt individualisera uppgifter och du får möjlighet att öva mer på det du behöver. 

 

Appen VEKTOR använder vi i syfte att träna vårt arbetsminne och att komma ihåg instruktioner. Här tränar vi också på lättare problemlösning samt att använda en tallinje. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik Prima 1B

Taluppfattning och tals användning
Taluppfattning
 • Ma  1-3
Jag kan kan räkna med hela tiotal, 10-100
Jag kan skriva siffror och räkna antal, 11-19.
Jag kan skriva siffror och räkna antal, 20-99.
Jag kan talraden 1-100.
Addition och subtraktion
 • Ma  1-3
Jag kan räkna addition och subtraktion inom talområdet 0-10.
Jag kan räkna addition och subtraktion inom talområdet 0-20 utan tiotalsövergång.
Jag förstår sambandet mellan addition och subtraktion.
Jag kan räkna addition och subtraktion med hela tiotal.
Samband och förändringar
 • Ma  1-3
Jag förstår och kan använda begreppet hälften och dubbelt.
Algebra
Mönster
 • Ma  1-3
Jag kan skapa egna mönster med geometriska former.
Jag kan upprepa mönster såsom 2-hopp och 5-hopp.
Matematiska likheter
 • Ma  1-3
Jag kan räkna öppna utsagor addition och subtraktion med hela tiotal. Ex. 70 + _ = 90 Ex. 70 - _ = 60
Geometri
Geometriska objekt
 • Ma  1-3
Jag kan använda ord som beskriver läge. Ex. över, under, på, först och sist.
Jag kan rita och namnge cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.
Jag kan skillnaden mellan cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.
Mätning av längd och volym
 • Ma  1-3
Jag kan mäta längd i cm och m.
Jag kan använda rätt längdenhet.
Jag kan mäta volym i dl och l.
Tid
 • Ma  1-3
Jag kan avläsa klockans halva timmar.
Jag kan räkna tidsdifferenser i hela och halva timmar.
Sannolikhet och statistik
Statistik
 • Ma  1-3
Jag kan läsa av en enkel tabell och ett enkelt stapeldiagram.
Jag kan tillverka en enkel tabell och ett enkelt stapeldiagram.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: