Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande tal, åk 6, PP Vidingsjöskolan

Skapad 2021-02-04 12:08 i Vidingsjöskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Du lever i ett demokratiskt samhälle. Det betyder att du har rätt att uttrycka dina åsikter och tankar. Om du vill övertyga andra om din åsikt är rätt kan du till exempel hålla ett tal. Detta kallas argumenterande tal.

Innehåll

Period

Vecka 7-13

 

 

Bedömningsform

Hur ska det bedömas?

Argumenterande tal.

 

Bedömningsaspekter

Vilka kvaliteter bedöms?

Se matris nedan.

 

Undervisning

Innehåll, material och arbetsformer för att träna

 

Genomgång på argumenterande tals struktur och språk.

Röst och kroppsspråks betydelse.

Övningar i par eller i grupp om att fånga publik och att argumentera mera. 

Informationssökning i olika medier och källor. 

Förberedelse av tal; skriv ett utkast och ge respons i par. 

Förbereda tal och sedan genomföra tal i stor eller liten grupp.

 

 

 

Återkoppling

Hur får eleven veta hur arbetet går?

 

Muntligt under tiden vi arbetar, och sedan skriftligt här på Unikum. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6

Matriser

Sv SvA
Argumenterande tal

På väg mot E
E
C
A
INNEHÅLL
• klarar inte att hålla sig till ämnet • redogör med ett icke fungerande innehåll • åsikten är inte tydligt presenterad och stöds inte av argument
• klarar i viss utsträckning att hålla sig till ämnet • redogör med i huvudsak fungerande innehåll • åsikten är tydligt presenterad och argumenten stöder åsikten
• klarar relativt väl att hålla sig till ämnet • redogör med relativt väl fungerande innehåll • åsikten är tydligt presenterad och argumenten är underbyggda
• klara väl att hålla sig till ämnet • redogör med väl fungerande innehåll • åsikten är tydligt presenterad och argumenten är väl underbyggda
STRUKTUR
• redogör med en icke fungerande inledning, huvuddel och/eller avslutning
• redogör enkelt med i huvudsak fungerande inledning, huvuddel och/eller avslutning
• redogör utvecklat med relativt väl fungerande inledning, huvuddel och/eller avslutning
• redogör välutvecklat med väl fungerande inledning, huvuddel och avslutning • uppbyggnaden lyfter redogörelsen
SPRÅK
• anpassar inte språket till syfte (övertyga) och mottagare (kommunpolitikerna)
• använder språket med viss anpassning till syfte (övertyga) och mottagare (kommunpolitikerna)
• använder språket med relativt god anpassning till syfte (övertyga) och mottagare (kommunpolitikerna)
• använder språket med god anpassning till syfte (övertyga) och mottagare (kommunpolitikerna)
KOMMUNIKATION
• tittar aldrig upp, talar otydligt och/eller har svårt att visa engagemang
• klarar i viss utsträckning att titta upp, tala tydligt och visa engagemang
• klarar relativt väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang
• klarar väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: