Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet, kombinatorik och historiska talsystem

Skapad 2021-02-04 12:29 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Grundskola 6 Matematik
I detta område kommer du: - arbeta med att tolka och skapa stapel-, linje- och cirkeldiagram - utveckla kunskaper om medelvärde, median och typvärde - ta reda på hur stor chans eller risk det är att något händer genom att lära dig mer om sannolikhet  - lära dig metoder för hur man kan lösa uppgifter där man har olika valmöjligheter och ska kombinera dem (kombinatorik) - Olika historiska talsystem

Innehåll

Tidsperiod

 v. 9-13

Syfte/förmågor att utgå ifrån

 Se länkar nedan

Vi kommer att jobba med och utveckla de här fyra förmågorna: 

 • problemlösningsförmågan
 • begreppsförmågan
 • metodförmågan
 • kommunikations- och resonemangsförmågan

Centralt innehåll

Se länkar nedan. 

Kunskapskrav och bedömning

 För bedömning se matris.

 

Begrepp som vi kommer jobba med:

cirkeldiagram, stapeldiagram, linjediagram, axel och veckad axel, statistik, lägesmått, medelvärde, median, typvärde, sannolikhet, chans och risk, kombinatorik

Så här kommer vi att arbeta:

 • Genomgångar
 • I boken Koll på matematik 6A (kap 4) och 6B (kap. 6) 
 • Olika uttrycksformer
 • Grupp-, par- och enskilt arbete

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: