Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gnissel i klassen

Skapad 2021-02-04 12:50 i Håsta skola Hudiksvall
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
”GNISSEL I KLASSEN” Vi lär känna en klass där vi i vissa situationer kan känna igen oss. Hur kan vi tänka/göra för att få det bättre tillsammans.

Innehåll

I det här vädegrundsarbetet kommer du tillsammans med dina klasskamrater arbeta med materialet ”Gnissel i klassen”. Du kommer att arbeta med relationskunskap utifrån frågeställningar och vardagliga ”gnisselsituationer”. Gnissel klassen lyfter vardagsnära problem med igenkänning,  inom olika områden på skolan.  (Klassrummet, korridoren, hallen, matsalen, skolgården, grinden, omklädningsrummet, fotbollsplanen och toaletterna).

Mål

 • Synliggöra/konkretisera och lyfta situationer och platser där ”gnissel” kan uppstå.
 • Gemensamt hitta verktyg som vi kan ta till i ”gnisselsituationer”.
 • Gemensamt skapa en ”vi-känsla”, arbeta med relationer, konflikter och det sociala klimatet i gruppen. 

Arbetssätt

 • Utgå från gemensamma bilder och berättelser med tillhörande diskussioner.
 • Olika aktiviteter/samarbetsövningar
 • Lyssna, samarbeta, diskutera och argumentera i par och i grupp. 
 • Skriva och rita.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: