Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Sagor

Skapad 2021-02-04 13:10 i Förskolan Tummeliten Lekeberg
Förskola
Då vi i barngruppen sett ett stort intresse för sagor, fantasi och rollek tänker vi starta upp ett sagoprojekt. Vi vet att många av barnen är i startgroparna för sin talutveckling så vi tycker det är viktigt att stärka detta på ett lekfullt sätt.

Innehåll

Vi vill med hjälp av sagor ge barnen möjlighet att utveckla sina språkliga förmågor samt använda rollek och fantasi som ett redskap till detta. Sagor fångar barnen och kan vidareutvecklas både som dramatiseringar, skapande och rollek. Vi delar in barnen i grupper för att på detta sätt kunna utforma undervisningen på barnens nivå. Vi har även sett de lite äldre barnens intresse för bokstäver och tänker att detta blir ett bra tillfälle att fördjupa oss lite mer i det. Vi gör även om vårt lilla rum till ett bibliotek där barnen får möjlighet att i en lugn miljö läsa böcker samt att qr koder sätts upp på väggen med böcker kopplade till så de kan själva ta ipaden och läsa genom Polyglutt. Vi låter barnen vara delaktiga i att formulera gemensamma regler och förhållningssätt som ska gälla i detta rum.

Det vi kan tänkas beröra med detta är:

- Språk

- Kompisskap

- Barnkonventionen

- Sång, rim och ramsor

- Skapande i olika material

- Rollek

- Dramatisering

- Teknik i form av polyglutt, samt greenscreen

- Bokstavskännedom

- Skriftspråk

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: