👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dans och rörelse till musik åk 4-6 2021

Skapad 2021-02-04 13:17 i Skebo skola Norrtälje
Arbetsområde med takt och rytm i lekar, dans och rörelse till musik.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
I detta arbetsområde kommer du genom dans och rörelse till musik ges förutsättningar att utveckla din rörelseförmåga samt kroppsuppfattning. Du kommer bl.a. i grupp få planera, öva in och framföra en dans. Du kommer att få träna på olika danser från olika kulturer och träna på att hålla takten till danserna.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

Dina mål i idrott och hälsa

 • Du ska utveckla förmågan att använda sammansatta rörelser med kontroll och precision inom olika rörelseaktiviter och lekar.
 • Du ska utveckla förmågan att anpassa och variera dina rörelser individuellt till aktiviteten och till sammanhanget tillsammans med andra
 • Du ska kunna samtala om upplevelser av den fysiska aktiviteten och resonera om hur aktiviteten påverkar hälsan och den fysiska förmågan.

 

Undervisning

Vi kommer att genomföra olika rörelseaktiviteter och lekar till musik samt enklare steg, danser och rörelser till musik där du övar din känsla för takt och rytm. Vi kommer att ha diskussioner kring hur aktiviteterna påverkar hälsan och vår fysiska förmåga.

I den egna dansen får ni själva planera musik och danssteg där hjälp kan fås av lärare.

Bedömning

Detta bedömer jag

Din förmåga att:

 • variera och anpassa dina rörelser till aktiviteten
 • sätta samman olika rörelser till en dans
 • anpassa dina rörelser till musikens takt och rytm
 • föra resonemang kring hur dans påverkar din hälsa och fysiska förmåga

 

Bedömning sker genom observationer, fortlöpande under den period vi har "dans och rörelse till musik" på idrottslektionerna samt muntliga diskussioner om dans påverkan på din fysiska förmåga och hälsa. Du filmar även dig när du visar din egen dans och lämnar in filmen på uppgiftsfliken

Bedömning redovisas i aktuell bedömningsmatris.

 

 

Centralt innehåll

Uppgifter

 • Egen dans

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
bedömningsmatris i idrott och hälsa årskurs 4-6 Dans

1
2
3
Delta och anpassa rörelser
Jag kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar mina rörelser till viss del till aktiviteten.
Jag kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar mina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Jag kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar mina rörelser väl till aktiviteten.
Samtala om aktivitet, hälsa & förmåga
Jag kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Jag kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Jag kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Takt och rytm
I rörelser till musik och i danser anpassar jag till viss del mina rörelser till takt och rytm. Rörelserna ska göras i en hel låt. Du har minst 4 olika rörelser i dansen.
I rörelser till musik och i danser anpassar jag mina rörelser relativt väl till takt och rytm. Rörelserna ska göras i en hel låt. Du har minst 5 olika rörelser i dansen.
I rörelser till musik och i danser anpassar jag mina rörelser väl till takt och rytm. Rörelserna ska göras i en hel låt. Du har minst 6 olika rörelser i dansen.
Takt och rytm
Du kan hålla takten ibland. Du kan hitta 1:an i takten och hittar tillbaka med hjälp när du tappar bort dig. Du klarar enklare steg med benen. Testar att använda armarna i vissa steg.
Du kan oftast hålla takten och hittar tillbaka själv när du tappar bort dig. Du klarar enkla sammansatta steg, sätter dem med benen och får oftast med dig armarna i rörelserna.
Enstaka taktfel får förekomma. Du hittar snabbt tillbaka själv till takten om du tappar bort dig. Du klarar mer komplicerade sammansatta steg och sätter både armar och ben. Du använder hela din kropp i de olika rörelserna.
Takt och rytm
Du kan använda rummet i olika riktningar. Du dansar mekaniskt utan inlevelse av musiken
Du kan använda rummet i olika riktningar. Du dansar med viss inlevelse av musiken.
Du kan använda rummet i olika riktningar och nivåer. Du dansar med inlevelse av musiken.