Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prick och Fläck

Skapad 2021-02-04 13:20 i Munkebo förskola Eslöv
Förskola
Under vårterminen kommer vi att fortsätta att fördjupa oss i boken "Prick och Fläck på pricknick".

Innehåll

 

Bakgrund och Syfte:

 På höstterminen började vi arbeta med Prick och Fläck, vi pratade/fördjupade oss om/i nyckelpigor, larver och fjärilar. Barnen har fått måla stort med röd färg för att sedan skapa nyckelpigor. Barnen fick dutta svarta prickar och sätta på ögon. Med fjäril och larven har barnen fått använda sin grovmotorik, de har fått flyga runt som fjärilar och med hjälp av hinderbana fått ta sig fram som larver. På samlingar och i leken har vi haft picknick med de insekter som de har fått presenterat för sig och Prick och Fläck, även projicerat på väggen bilder från bland annat boken. Vi har pratat om att man inte får trampa (krossa) på insekterna och att även om man vill klappa de så kan de gå isönder.

 

Eftersom barnen visar intresse för Prick och Fläck och insekterna så har vi valt att fortsätta med vårt projekt och presentera resten av insekterna i boken samt ev gå tillbaka till någon/några insekter som vi redan arbetat lite med.

 

Mål:

Motorik/rörelse: Vi vill skapa möjligheter för barnen att lära känna sin kropp och vad de kan göra med den, genom att krypa, åla, hoppa, klättra, hålla penna med mera. 

Språk:Vi vill ge barnen ett rikt ordförråd genom att benämna olika ord och förstärka orden med TAKK, rekvisita. Sjunga och ramsa tillsammans. 

Digitala: Rita, projicera, mikroskop/dokumentkamera.

 

Aktivitet och Metod/Teori: 

Vi ska ha både planerade och spontana aktiviteter med Prick och Fläck, till exempel att ha sagovandring i boken, låta Prick och Fläck följa med i vårt upptäckande av olika insekter/miljöer. Prick och Fläck ska finnas levande i våra miljöer.

Vi ska gå till skogen och leta efter vilka insekter som bor där.

Efterhand som vi presenterar de olika insekterna ska de få större utrymme i våra miljöer.

Skapa och undersöka de olika insekterna.

Barnen kommer att få använda sina kroppar och prova att göra de olika insekterna, hinderbanor.

 

Samplanering

 

Vad ska vi göra?

Vi ska ha både planerade och spontana aktiviteter med Prick och Fläck, såsom att ha sagovandring i boken, låta Prick och Fläck följa med i vårt upptäckande av olika insekter/miljöer. Prick och Fläck ska finnas levande i våra miljöer. Vi ska gå på upptäcksfärd i vår närmiljö (både inomhus och utomhus) och se om vi kan hitta olika insekter. Efterhand som vi presenterar de olika insekterna ska de få större utrymme i våra miljöer.

Skapa och undersöka de olika insekterna.

Utmana barnens finmotorik och grovmotorik med bland annat pennfattning, hinderbana, rörelse.

Använda olika digitala verktyg.

Läsa, berätta, sjunga och ramsa om bland annat insekterna

Hur ska vi göra?

Genom att vara nyfikna tillsammans med barnen på olika insekter, på naturen och de olika miljöerna. Erbjuda barnen en mångfald av aktiviteter, material och verktyg.

Vem/vilka, när?
Alla och alltid.

 

Dokumentation

Vi kommer att dokumentera genom filmning, bilder, observationer, barnens alster med mera. 

 

Analys, utvärdering och reflektion:

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: