👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering VT 21, teknik år 5

Skapad 2021-02-04 13:27 i Eldsbergaskolan Halmstad
Grundskola 5 Teknik
Under terminen kommer vi att jobba med SO/IT. Vi ser på korta filmer som vi sedan samtalar om. Vi reflekterar över samtida och framtida teknik och hur den påverkar oss ur ett samhällsperspektiv. Vecka 5-10 har vi VFU-student som står för tekniklektionerna. Vi genomför ett utvecklingsprojekt kring framtidens datorspel. Vi ser tillsammans en film på urplay som visar en arbetsmodell på hur man kan jobba fram idéer kring framtidens datorspel. Därefter provar vi att följa modellen för att själva komma på idéer på hur ett spel kan se ut i framtiden. Som avslutning presenterar vi för klassen vad vi själva gör på våra digitala enheter och internet på vår fritid.

Innehåll

V 2 Uppstart och fortsatta samtal kring SO/IT.

V 3 Vi fortsätter med SO/IT.

V 4 Vi fortsätter med SO/IT.

V 5 VFU-student.

V 6 VFU-student.

V 7 VFU-student.

V 8 Sportlov

V 9 VFU-student.

V 10 VFU-student.

V11 Uppstart av projektet "Framtidens datorspel".

V 12 Framtidens datorspel

V 13 Framtidens datorspel.

V 14 Påsklov

V 15 Delredovisning av framtidens datorspel.

V 16 Framtidens datorspel.

V 17 Framtidens datorspel.

V 18 Slutredovisning av projektet "Framtidens datorspel"

V 19 Uppstart av presentation av vad vi själva gör på digitala enheter/internet. 

V 20 Planera för presentation av vad vi själva gör på digitala enheter/internet.

V 21 Presentera för klassen vad vi själva gör på  digitala enheter/internet.

V 22 Sammanfattning av vad vi lärt oss under terminen.