Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt natur levande och icke levande - Vatten

Skapad 2021-02-04 13:52 i Tjädern Haninge
Förskola
Förskolan Tjädern arbetar med det kommungemensamma projektet "Vär(l)den av möten" med inriktning på Natur, Levande och icke Levande. Vi Låter barnen utforska omvärlden utifrån ett hållbarhetsperspektiv och i relation till andra människor, miljöer och material.

Innehåll

Varför visa barnen ett stort intresse för vatten?

Vatten hur kan vi påverka vatten?

Hur kan vi utforska vatten?

Hur kan vi utmana barnens fantasi och lek med vatten?

Vi kommer att utforska tillsammans med barnen vatten både inne och ute i alla dess former, där barnen får skapa sin egen bild om hur vattnet fungerar. Vi kommer även utforska olika slags redskap som skålar, hinkar och andra olika slags redskap/naturmaterial man kan använda för att utforska vattnet. Utifrån va naturen har att erbjuda med vattenpölar, fuktigsand och vatten från kran.

Vårt mål med projektet är att alla ska få en bredare kunskap och nyfikenhet om ämnet men även få ett intresse för dess former och olikheter kring just vatten. 

Växtkraft, barnen kommer att få plantera själva och i grupp under våren. Alla kommer få hjälpa till att vattna och vårda sin egen eller de gemensamma. 

Vi kommer även komma igång med utflykter tillsammans med barnen i minder grupper. Skog och Lekparker för att utmana våran motorik, närmiljö kunskaper och våran kunskap om Natur.

Vi kommer att dokumentera samt reflektera tillsammans med barnen med hjälp av bilder och korta små förklaringar vart i projektet vi ligger.

Vi kommer även efter en tid göra en utvärdering kring projektet och se vad vi kan förbättra och lägga mer fokus på till nästa gång. För att få bästa möjliga projekt tillsammans med barnen.

Barnen har en stor ledande roll i projektet, då barnen har rätt till att äga sin egen dag.

 

 

I arbetet kommer vi också fokusera lite extra på två artiklar ur Barnkonventionen.

artikel 7. 
- Barn har rätt till ett eget namn och ett medborgarskap.

Artikel nr 12.
- Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet.

 

Vi arbetar aktivt med vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling och ger barnen möjlighet att utvecklas utan att begränsas av andras värderingar. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: