👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraftens arbetsplan för 20/21

Skapad 2021-02-04 14:51 i Stadsdel Norr Östersund
Förskola
Vi ska jobba med leken som verktyg för att utveckla undervisningen.

Innehåll

Kraftens arbetsplan för 20/21
Projekt LEK – fantasi, lust, samspel och utforskande

Bakgrund till valt projekt Vi ska jobba med leken som verktyg för att utveckla undervisningen. Vi har valt att jobba med boken ”lilla bebin
packar väskan” som utgångspunkt. Vi kommer att ha en gemensam bok stund för alla och sedan jobba i mindre grupper.
Då ska vi packa vår egen väska och leka utifrån det. Lärmiljön kommer att vara viktig i det här projektet, det blir en bärande del.

Syfte vid start är att vi vill få barnen att känna sig som kompetenta personer som har lust att leka och lära tillsammans med andra.
Vill att de själva ska kunna fortsätta lekarna vi initierat.

Fokusfråga/or
Förskolan har utvecklat sin undervisning så att varje barn erbjudits förutsättningar att utveckla
självständighet och tillit till sin egen förmåga
fantasi och föreställningsförmåga
nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära

Insatser för fokusfrågor
Lärmiljön förändras efter barnens behov och intresse (Hur använder vi lärmiljöerna och materialet som ett verktyg för att utveckla leken?)
Leka tillsammans med barnen.
Reflektera tillsammans med barnen och utgå från dessa reflektioner.
Dokumentera olika lekar, intressen samt vad barnen säger (vad gör barnen med materialet och i miljöerna?)

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18