👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

planering vecka 6

Skapad 2021-02-04 14:53 i Ruth Fredriksdal RUTH förskolor
Förskola
Barnkonventionen "ett eget namn"

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18

Matriser

måndag motorik

syfte/mål

träna barnens grovmotorik
måndag
Nivå 3
Ny nivå
planerad aktivitet
att tänka på
Bygga hinderbana Gå balansgång på mattans sträck, hoppa på siffrorna på mattan, krypa under stolarna och gå balans på balanshindren.
Olika svårighetsnivåer för olika barn, vi vuxna ska stötta och hjälpa till så att alla barnen lyckas
utvärdering
Barnens kommentarer
Barnen hoppade hage, rullade en boll under stolarna, kröp under stolarna, balanserade en kon på huvudet och gå rakt samtidigt mellan sträcken, åla sig under stolarna och hoppa på madrasserna.
Barnen tyckte att det var kul, de hittade på att man kunde åla som ormar inte bara krypa.

tisdag språk-kommunikation

syfte/mål

träna ordkunskap, lyssna och förstå nya ord
tisdag
Nivå 3
Planerad aktivitet
att tänka på
Vi läser boken "ett eget namn" tillsammans med barnen och har ett boksamtal om vad boken handlar om. Prata med barnen om vad de heter och visa namnlappar.
Hjälpa och stötta alla barnen till att hitta sitt namn.
Utvärdering
barnens kommentarer
Barnen hade svårt att förstå sagan. Detta behöver upprepas. Barnen blev glada när de såg namn lapparna med sitt namn.
Barnen var nyfikna när vi tog fram namnlapparna och blev glada när de märkte att det var deras namn. Barnen ville hålla i sitt namn.
Ny aspekt

onsdag matematik-naturkunskap

syfte/mål

Träna grundläggande matematik, räkna till 10.
onsdag
Nivå 3
planerad aktivitet
att tänka på
Läsa boken "ett eget namn" tillsammans med barnen. Be barnen hitta sitt namn och räkna alla barnen.
Hjälpa de barn som behöver stöd att hitta sitt namn samt stötta när vi räknar. Visa fingrar som stöd.
Utvärdering
Barnens kommentarer
Barnen var med lite mer idag . Alla barn ville vara med att räkna när vi tog fram namnlapparna. Lite svårt för vissa barn att räkna på fingrarna. Vi övar mer.
Barnen tyckte om att se sina namn på namnlapparna och de försökte säga siffrorna när vi räknade tillsammans.
Ny aspekt

torsdag IT-teknik

syfte/mål

Träna finmotoriken, tekniken att hålla i en penna
Torsdag
Nivå 2
Nivå 3
planerad aktivitet
at tänka på
Vi läser boken "ett eget namn" , vi pratar om vad barnen heter och vilken bokstav namnet börjar på. Barnen får prova på att skriva sina egna bokstäver.
Vi låter alla barnen prova på, på sin egen nivå
Utvärdering
Barnens kommentar
De flesta av barnen är nu med på vad sagan handlar om. Alla barn fick prova att hålla i pennan och skriva sin första bokstav. Vi stöttade så att alla barnen lyckades med att skriva sin bokstav.
Barnen ville alla prova att skriva på tavlan, de blev glada när de så att du kunde skriva.
Ny aspekt

fredag social kompetens

syfte/mål

umgås tillsammans, stärka gemenskapen på förskolan.
fredag
Nivå 2
Nivå 3
planerad aktivitet
att tänka på
Gemensam sångsamling med rörelsesånger, låta barnen titta, härma, sjunga och göra som de på filmen. Vi valde pga alla hjärtans dag att baka och skapa alla hjärtansdag teckningar.
Se till att alla barnen ser och kan följa med. Stötta barnen genom att vi vuxna också är med och visar de olika rörelserna och sjunger med. Vi delade upp barnen, fem st bakade i taget, resten skapade.
Utvärdering
Barnens kommentarer
Barnen som bakade lyssnade och hjälpte aktivt till med att hälla ingredienser i skålen, räkna och vispa med elvisp. Barnen ritade och klistrade hjärtan utefter sin egen förmåga.
Barnen var nyfikna på vad det skulle bli, någon undrade om det skulle bli lera. Barnen var nyfikna och luktade på de olika ingredienserna. Mums tyckte barnen att vaniljsockret luktade. Barnen ritade noggrant och så fint de kunde. Barnen visade stolt upp sina skapelser, när föräldrarna hämtade.
Ny aspekt
Ny aspekt