👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagan om pannkakan

Skapad 2021-02-04 14:57 i Asterns förskola Östersund
Förskola
Vi utgår från Före Bornholmsmodellen och kapitlet som handlar om sagan om pannkakan

Innehåll

Syfte och mål:

Att stärka och utmana barnen i deras språkutveckling och kommunikationsförmåga


Vad
:

Högläsning, med- och återberättande

Rimord, både med stöd av bilder och nonsensrim

Ramsor

Charader

ord och begrepp

kunna uttrycka sig

Genomförande:

Under veckorna 3-5 så arbetar vi med detta i 5-årsgruppen en dag i veckan

 

Dokumentation

Genom anteckningar, foton och diskussioner så synliggör vi dokumentationerna i Unikums lärloggar där vi reflekterar och utvärderar efter varje lärtillfälle. Vi skriver även ut lärloggarna och sätter upp på resp avd för att synliggöra för barnen vad de har gjort

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18