👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 4A - Kapitel 1

Skapad 2021-02-04 15:14 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
Matematik utifrån vårt läromedel; Favoritmatematik
Grundskola 4 Matematik
Vi repeterar talen 0-10 000. Vi repeterar även de fyra räknesätten samt går igenom prioriteringsregler.

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

 • Jämföra tal och då använda begreppen ental, tiotal, hundratal och tusental

 • Lösa rutinuppgifter i de fyra räknesätten 
   
 • Rutinuppgifter med uppställning i subtraktion och addition

 • Lösa  enkla problem med de fyra räknesätten

 • Kunna lösa rutinuppgifter med med flera räknesätt utifrån prioriteringsregeln. 

 

Begrepp jag ska lära mig:

 • Addition

 • Subtraktion

 • Multiplikation

 • Division

 • Term

 • Summa

 • Differens

 • Faktor

 • Produkt

 • Täljare

 • Nämnare

 • Kvot

 • Uttryck
   
 • Uppskattning

 

Hur ska jag lära mig?

 • Genomgångar på lektioner

 • Eget arbete i boken

 • Samarbete med klasskamrat

 

Hur ska jag visa mina kunskaper?

 • Aktivt deltagande på lektionen

 • Arbeta i din bok

 • Pararbete/grupparbete

 • Diagnos/test

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Favoritmatematik 4a - Kapitel 1

Kapitel 4

Bedömningsunderlag saknas
Bedömning kan i dagsläget inte göras då underlag saknas
Behöver utvecklas
Jag behöver träna mer på det här.
Godtagbara kunskaper
Jag uppnår detta mål
Mer än godtagbara kunskaper
Jag har mer än godtagbara kunskaper kring detta.
Begrepp
Jag förstår och kan använda begreppen; addition, subtraktion, multiplikation och division.
Bedömningsunderlag saknas.
Jag behöver träna mer på det här.
Jag har godtagbara kunskaper kring detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper kring detta.
Begrepp
Jag förstår och kan använda begreppen; Term, summa, differens, faktor, produkt, täljare, nämnare och kvot
Bedömningsunderlag saknas.
Jag behöver träna mer på det här.
Jag har godtagbara kunskaper kring detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper kring detta.
Talsorter
Jag kan dela in- och jämföra tal i olika talsorter.
Bedömningsunderlag saknas.
Jag behöver träna mer på det här.
Jag har godtagbara kunskaper kring detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper kring detta.
Addition och subtraktion
Jag kan lösa rutinuppgifter i addition och subtraktion
Bedömningsunderlag saknas.
Jag behöver träna mer på det här.
Jag har godtagbara kunskaper kring detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper kring detta.
Uppställning
Jag kan lösa tal i addition och subtraktion med hjälp av uppställning
Bedömningsunderlag saknas.
Jag behöver träna mer på det här.
Jag har godtagbara kunskaper kring detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper kring detta.
Enkla problem
Jag kan lösa enkla problem med addition och subtraktion.
Bedömningsunderlag saknas.
Jag behöver träna mer på det här.
Jag har godtagbara kunskaper kring detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper kring detta.
Multiplikation och division
Jag kan lösa rutinuppgifter med multiplikation och division.
Bedömningsunderlag saknas.
Jag behöver träna mer på det här.
Jag har godtagbara kunskaper kring detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper kring detta.
Enkla problem
Jag kan lösa enkla problem med multiplikation och division
Bedömningsunderlag saknas.
Jag behöver träna mer på det här.
Jag har godtagbara kunskaper kring detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper kring detta.
Prioriteringsregeln
Jag kan lösa rutinuppgifter med flera räknesätt utifrån prioriteringsregeln.
Bedömningsunderlag saknas.
Jag behöver träna mer på det här.
Jag har godtagbara kunskaper kring detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper kring detta.