Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Empati

Skapad 2021-02-04 15:26 i Förskolan Furustugan Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt. Under februari och mars fokuserar vi på empati.

Innehåll

Avdelningens mål:

Målet är att lära barnen bli empatiska människor som har förståelse för andras behov och olikheter/likheter. Vi vill stärka barnens självkänsla och visa att alla är lika mycket värda.

Aktivitet:

Vi för återkommande samtal i den dagliga verksamheten där vi tar upp olika värdegrundsfrågor när det gäller allas lika värde och medkänsla med andra.

Till "alla hjärtans dag" får barnen rita och klippa ut hjärtan som de får ge bort till någon eller några de vill göra glada. 

Barnen ritar eller skriver små lappar som man blir glad av. Lapparna läggs sedan i en burk. Varje barn får sedan på samlingen dra en lapp. Vi vuxna ser till att det finns lappar till alla.

Vi uppmanar alla barn och pedagoger på avdelningen att "rocka sockorna" på Downs Syndromdagen. Vi visar film och pratar om att alla är olika men ändå lika värda. 

Vi uppmärksammar "Earth Hour dagen" för att lära oss värna om miljön. Bland annat genom att se på filmer från UR, såsom "Barr och Pinne" räddar världen mfl.

 

När? Var? Hur? Varför?

Arbetet med empati och allas lika värde ska kontinuerligt finnas med och uppmärksammas i den dagliga verksamheten. 

Alla hjärtans dag infaller den 14 februari så vi gör hjärtan och "vänliga lappar" under veckan före, under den s.k. "vänliga veckan". Vi talar om vikten av att kunna glädja andra och känna empati för sina kompisar och medmänniskor.

Downs Syndromdagen infaller den 21 mars (söndag) så vi uppmärksammar den veckan före och speciellt fredagen den 19 mars. Då klär vi på oss omaka sockor för att visa på att även om vi är olika så duger vi som vi är ändå. Alla har vi en roll och funktion.

Earth Hour dagen infaller också på en söndag, den 28 mars, därför vi tittar på filmer och gör aktiviteter kopplade till att värna om miljön veckan före. En undervisning i att lära oss känna ansvar och empati för vår jord och dess tillgångar.

Resultat - hur blev det?

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: