Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Identitet, livsfrågor och olika samlevnadsformer

Skapad 2021-02-04 15:26 i Sjöviksskolan Stockholm Grundskolor
Identitet och Livsfrågor
Grundskola 6 Samhällskunskap Religionskunskap
Arbetsområdet Identitet, livsfrågor och samlevnadsformer kommer att handla om dig, om mig och om oss. Vilka är vi? Vem är du? Hur blir man den man är? Vad är en familj? Vi kommer också att titta på hur vi påverkas av världen runt om kring oss i skapandet av vår identitet.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta och elevinflytande:

 • Kahoot på begrepp (eleverna skapar)
 • Långfilm & faktafilm
 • Skriva på chromebooks/PP
 • Begreppspapper
 • Forms
 • Grupparbeten/diskutera/presentationer
 • Teater (identitet & familj)
 • Skriva texter
 • Identitetstext

 

Grovplanering

V 6 Etik

Lektion 1: Etik & moral, etiska begrepp

Lektion 2:  Begreppen: jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning

Lektion 3: Utgå från världsreligionernaFrågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott (skrivuppgift)

 

V 7 Identitet i populärkulturen (Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur)

Lektion 1: Musik

Lektion 2: Film

Lektion 3: Sociala medier

 •  

 

V 8 Min identitet: Vem är jag?

Lektion 1: Identitetsarbete

Lektion 2: Identitetsarbete

Lektion 3: Identitetsarbete

 

V 10 Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet

Lektion 1: Grupparbete om olika familjer och samlevnadsformer

Lektion 2. Grupparbete

Lektion 3: Presentation

 

IKT & medier

https://sli.se/r/CTh4 (Snacka om sex: kärlek och relationer)

https://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/individers-och-gruppers-identitet-och-relationer

https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/samhallskunskap/livsstilar/vad-ar-identitet

https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/samhallskunskap/familjen-och-olika-samlevnadsformer/vad-ar-en-familj

https://www.inlasningstjanst.se/library/111683

https://www.inlasningstjanst.se/library/4465

www.ne.se

www.rfsu.se

www.rfsl.se

 

Filmer:

https://sli.se/r/6gz3

(I am eleven)

https://sli.se/r/6CK7

(Boy) 

https://sli.se/r/6kwG

(Den unge Zlatan)

https://sli.se/r/6hD7

(Mikro & Gasolin)

https://sli.se/r/BvkV

(Världen online: sociala medier)

https://urplay.se/serie/216348-barnen-langs-sidenvagen

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6

Matriser

Re Sh
Identitet och Livsfrågor

F
E
C
A
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
 • Re
Eleven kan inte föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Moraliska frågor
 • Re
Eleven kan ej föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Information & källor
 • Re
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
Eleven kan inte söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Samhällsstrukturer
 • Sh  E 6
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
 • Sh  A 6
Eleven har ej grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: