Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Norden

Skapad 2021-02-04 16:10 i Skeda skola Linköping
Grundskola 4 – 6 Geografi
I arbetsområdet Norden kommer du att få göra en resa runt i de nordiska länderna och lära dig mycket spännande om våra grannar. I ämnet geografi kommer du lära dig om naturkunskap, kulturkunskap, naturtillgångar, geografiska ord och kartor. Vi kommer att titta på Geografens Testamente Norden och andra filmer om Nordens geografi. Vi kommer att använda oss av kartboken och träna namngeografi med hjälp av kartor och Seterra.

Innehåll

Arbetssätt

Vi kommer att titta på filmer, läsa faktatexter, arbeta med olika frågeställningar och kartkunskap. Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och du kommer att få arbeta självständigt. Arbetsområdet kommer att bedömas med ett namngeografiprov och kunskapsprov. 

Konkretiserade mål

Du ska:

 • Kunna beskriva och göra jämförelser om nordens natur och naturtillgångar
 • Kunna förstå skillnaden mellan natur- och kulturlandskap
 • Kunna förstå några orsaker och konsekvenser till den nordiska befolkningsfördelningen
 • Kunna Nordens länder, deras huvudstäder, omgivande vatten, berg och sjöar
 • Kunna jämföra fakta från tabeller och kartböcker
 • Kunna viktiga geografiska begrepp för arbetsområdet

 

Begrepp: 

Norden, Skandinavien, fjord, bergskedja, invånare, yta, tätort, naturresurs, Golfströmmen, glaciär, fjäll, slättlandskap, ebb, flod, vulkaner, plattektonik, kontinentalplattor, gejser, tempererat klimat, subarktiskt klimat

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Geografi - Norden

Geografi - Norden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Natur- och kulturlandskap
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur
Ny Landskap, resurser & befolkning
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad
I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
Kartor, källor, metoder och tekniker
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Namngeografi
Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: