Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur på Bondgården.

Skapad 2021-02-04 18:56 i Slottsjordsskolan gr Halmstad
Grundsärskola F – 3 Bild Slöjd Svenska Naturorienterande ämnen
Vi vill lära oss om djuren som finns på en bondgård.

Innehåll

Innehåll

 

Vi lär oss om djuren på gården, vad de olika familjemedlemmarna heter, vad de äter och vad vi får av djuren.

Vi tittar på djuren och benämner olika delar på djuren.

Viken färg har djuret, hur låter de?

Vi tittar på filmer, målar, pysslar, löser uppgifter tillsammans.

Vi arbetar med läsförståelse kring djurens fakta.

 
När vi är klara med temat ska du:

Delta i samtal kring vad djuren heter och vad familjemedlemmarna i djurfamiljerna heter

Delta i samtal kring vad djuren äter och  vad vi får från djuren.

Delta i läsning kring djuren.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
  Bl
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • formge och framställa föremål i olika material med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • undersöka och reflektera över slöjdföremål utifrån kvalitet, form och funktion, och
  Sl
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Sl
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Informativa bilder och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  1-3
 • Djur och växter i närmiljön.
  NO  1-3
 • Fältstudier och experiment för att undersöka närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterade ämnena, till exempel, för att till exempel samtala om människa, djur och natur.
  NO  1-3
 • Handverktyg och redskap. Hur de benämns och används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Slöjdföremålens funktion och betydelse, till exempel som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och några träslag.
  Sl  1-3
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Ordbilder i närmiljön samt utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och samband mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: