Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi åk 6 vt-21

Skapad 2021-02-04 19:58 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Grundskola 6 Fysik
Vilka olika slags energikällor finns? Kan energi ta slut? Vilken/vilka energikällor är bäst ur ett "Hållbar utveckling"-perspektiv? Vilka för- och nackdelar finns med de olika energikällorna? Vad handlar växthuseffekten om?

Innehåll

Vad?

 • olika former av energi
 • energiprincipen
 • energiflöden/värmeenergi: isolering, strömning, strålning och ledning)
 • energikällor: förnybara och icke-förnybara
 • växthuseffekten
 • klimatsmart energianvändning

Hur?

 • filmer
 • textläsning
 • arbeta med frågeställningar
 • söka information och framställa en presentation. 

Bedömning

Du ska kunna...

 • samtala och diskutera enkla frågor som handlar om energi, miljö och samhälle. 
 • söka information och använda informationen till att skapa en framställning om energikällor där du jämför, ger exempel på likheter och skillnader samt diskuterar för- och nackdelar.  
 • ge exempel på olika former av energi (värmeenergi, elektrisk energi, kärnenergi, rörelseenergi, strålningsenergi, kemisk energi och lägesenergi). 
 • beskriva/förklara energiprincipen
 • förklara vad som menas med isolering, strömning, strålning och ledning 
 • ge exempel på förnybara och icke-förnybara energikällor.
 • förklara de största skillnaderna mellan förnybar energi och icke-förnybar energi. 
 • beskriva växthuseffekten

Du visar dina kunskaper och förmågor under arbetets gång, vid gemensamma samtal och diskussioner, olika uppgifter och på ett prov. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Fy  A 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Fy  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6
 • Eleven kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  A 6

Matriser

Fy
Energi

E
C
A
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp
Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Eleven kan också förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Eleven kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: