Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål-Kroppsdelar

Skapad 2021-02-05 00:07 i Modersmålsundervisning GR Linköping
Namnge olika kroppsdelar och berätta vad de har för funktion Namnge olika sinnen och berätta vad de har för funktion. Använda dig av ämnesspecifika ord och begrepp när vi arbetar och pratar om temat. Undervisning och arbetsformer Du kommer få utveckla dina kunskaper genom att: delta i diskussioner se passande filmer lyssna på genomgångar läsa faktatexter studera bilder svara på frågor både enskilt och i grupp
Grundskola 1 – 6 Modersmål
I detta tema kommer du att lära dig om kroppen och hur den fungerar. Du kommer att få lära dig olika kroppsdelar. Vi kommer att arbeta med olika arbetsområden som sinnen.

Innehåll

Syfte:
                           
                 
 Du s
ka få utveckla dina kunskaper om människokroppens olika delar och dess funktion.

Du kommer att utveckla din förmåga att kunna känna igen och använda ord och begrepp som hör till kroppen.
Utveckla din kunskap om våra sinnen och hur de påverkar oss. 

 

Arbetssätt:

 1. Muntliga genomgångar.
 2. Läsa faktatexter.
 3. Filmer.
 4. Dokumentera vårt arbete i form av text och bild.

 

Bedömning 

 • Du kan namnen på några olika kroppsdelar  och känner till dess funktioner och kan med stöd beskriva dem.
 • Du kan flera kroppsdelar och kan dess funktioner.Du kan berätta med egna ord om dem.
 • Du känner till våra sinnen (hörsel, syn, smak, känsel) och kan med stöd berätta hur de fungerar.
 • Du vet hur våra sinnen fungerar och kan på ett enkelt sätt berätta om dem.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
  Ml  E 6
 • Eleven kan med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd på samtala om bekanta ämnen ett utvecklat sätt.
  Ml  C 6
 • Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.
  Ml  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: