👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur- Knytte-Friluftsfrämjandet

Skapad 2021-02-05 08:51 i Dibber Trollflöjtens Förskola Dibber Sverige AB
Förskola
Vi forskar ute i naturen tillsammans med barnen. Lär oss om djuren, miljön och fysikaliska fenomen. Låter barnen vara delaktiga och aktiva i sitt lärande.

Innehåll

Vi arbetar med naturen .

 

 • Vi arbetar med naturen med hjälp av Friluftsfrämjandets koncept med figuren, Knytte .

 • Vi arbetar med projektet tillsammans med barnen både i storgrupp, mindre grupper och individuellt. Barnen får i olika diskutioner ta del av varandras tankar och funderingar och på så vis kunna vidareutveckla och stödja varandra i lärandet.  Vi kommer både att ge stort utrymme för den fria leken, men vi kommer också ha förberett olika lärandesituationer, aktiviteter för att ge barnen möjligheter till lärande i olika former. 
 • Vid varje lärandesituation finns det material tillgängligt, för att forska vidare kring de ämnet vi lyft genom, böcker, luppar, lärplatta, samt övrig rekvisita/material som vi använt för att synliggöra och öka förståelsen för det ämnet vi pratar kring..
 • Vi arbetar med att väcka nyfikenhet för naturen genom att erbjuda olika miljöer, både inomhus och utomhus, i skogen, vid havet, i parker och i vårat närområde.

 • För att lärandet ska vara lustfyllt och barnen ska ha inflytande över undervisningens innehåll och utformning fångar vi upp barnens frågeställningar och intresseområden, exempelvis om de intresserar sig för något särskilt djur eller gör någon intressant upptäckt i vår utomhusmiljö. Utifrån detta söker vi upp och läser fakta tillsammans med barnen för att kunna fördjupa och bredda deras kunskaper och resonemang

 • Vi samlar och sorterar skräp i relation till den hållbara utvecklingen. Vi samtalar om allemansrätten och där igenom tydliggör om vad man får och inte får göra när man är ute i naturen, samt förklarar konsekvensen av ett visst handlande.

         Vi använder oss av faktafilmer under den perioden vi arbetar kring ett visst område, för att väcka och skapa större intresse och nyfikenhet samt kunna fånga barn på olika sätt i ett lärande.

       Vi är medforskande pedagoger och utifrån barnens intressen och reflektioner vill vi skapa möjlighet till lärande  tillsammans med barnen.

 

Under vårterminen 2022 har vi skapat en mind-map om vad som händer och vad vi kommer att forska och lära lite om:

 

 • Fåglar
 • Knoppar/löv 2 ggr
 • Insekter-Stubben
 • Håva i dammen (vattendjur)
 • Stranden- vilka bor där?
 • Samla skräp
 • Hitta Vilse
 • Allemansrätten/ Råttan
 • Blommor och växter

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18