👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Listen and Write

Skapad 2021-02-05 09:09 i Sturegymnasiet Halmstad
Grundskola 7 – 9 Engelska
Listen, answer the questions and retell the story in writing.

Innehåll

Listen to the story "Saving a father".
Try to answer  the questions to all three parts.

Then you will listen to the story once more.
You can write down important keywords while listening.
Retell the story in writing.

Uppgifter

  • Engelska - Saving a father

Matriser

En
Uppsats i engelska: "Saving a father"

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Instruktionerna har följts och texten är kortfattad.
Ämnet är utförligt och fylligt behandlat.
Ämnet är behandlat på utförligt, fylligt, välgrundat och nyanserat sätt.
Disposition
Det finns en viss struktur och röd tråd.
Texten är sammanhängande och lätt att läsa.
Det finns en tydlig struktur och disposition.
Ordval
En engelsktalande person kan förstå texten och orden fungerar i sammanhanget.
Det finns en viss variation i ordvalet och ett stort ordförråd syns.
Ett mycket stort ordförråd syns och språket varieras på en högre nivå. Språket har bredd, djup och är koncist. Idiomatiska uttryck används.
Stavning
En del ord är felstavade, men en engelsktalande person kan förstå texten.
Det finns få stavfel som stör läsningen och förståelsen.
Det finns endast enstaka stavfel.
Grammatik
Det finns flera grammatiska fel men en engelsktalande person kan förstå texten.
Det finns få grammatiska fel som stör läsningen och förståelsen.
Det finns få grammatiska fel.
Skrivregler
Styckeindelning och/eller skiljetecken används ibland felaktigt och försvårar läsningen och förståelsen.
Styckeindelning och/eller skiljetecken används i huvudsak rätt och underlättar läsningen och förståelsen.
Styckeindelning och/eller skiljetecken används rätt och underlättar läsningen och förståelsen.