👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi

Skapad 2021-02-05 09:17 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 6 Kemi
Vad är allt uppbyggt av? Hur tar man reda på ett ämnes egenskaper? Hur kan tandkräm hjälpa mot hål i tänderna?

Innehåll

Beskrivning

Vi repeterar grunderna i kemi och lär oss om skillnaden mellan en lösning och en blandning. Du får också lära dig om vad som menas med surt och basiskt. 

I arbetet kommer du att få genomföra enkla undersökningar och dokumentera dessa.

 

Konkreta mål

Du ska kunna

- ämnens tre faser och övergången dem emellan

- förklara skillnaden mellan en lösning och en blandning

- berätta om olika sätt att sortera ämnen

- något om vilka saker i vår vardag som är sura eller basiska

 

Språkligt fokus

Delta i gemensamma diskussioner. 

Lära dig begreppen som hör till området.

 

Viktiga ord

atom, molekyl, grundämne, kretslopp

fast, flytande, gas, smälter, avdunstar, kondenserar, stelnar

lösning, blandning

surt, basiskt, indikator, 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  E 6