👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genrefördjupning

Skapad 2021-02-05 09:20 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 6 Musik
Arbetsområde om 1900-talets stora genrer och artister.

Innehåll

Syfte 

Det här arbetsområdet kommer att utveckla din förmåga att 

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Tidsplanen är på tre veckor, alltså sportlovet. 


Det här kommer din undervisning att innehålla 

Musikens sammanhang och funktioner: • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på 

människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation i olika sammanhang. 


• Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag. 
 

Så här kommer vi att arbeta 

Grupparbete i grupper om 4-5 om varsin genre
och en artist/grupp inom genren där ni skapar en powerpoint-presentation.
I powerpointen ska även relevanta bilder, länkar till musikexempel samt begreppsförklaring finnas med.
Faktasökning  internet. 


-I er redovisning av musikstilen ska följande vara med: 

 

musikstilens ursprung (var den uppkom) 

•typiska instrument som ingår i musikstilen  

•när musikstilen var som mest populär 

•uppspelning med hjälp av Spotify/Youtube med något som artisten/gruppen spelat in och vad den låten handlar om i stora drag. 

 

-Ni redovisar muntligt utifrån stödord.Kunskapskrav 

 

 

-Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande. 

-Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt 

beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor. 
-Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på 

musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med viss 

säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper. 

 

Så här kommer du att visa dina kunskaper 

Du ska delta i skapandet av en powerpoint, delta i presentation av genren,

samt "utvärdera" i slutet av arbetsområdet.

  

 

Utvärdering

 

Utvärdering sker utifrån fakta som ni själva skrivit om er musikstil och artist/grupp.

Varje grupp skriver 5 faktameningar om sin musikstil. 

Efter en grupp redovisas kommer klasskamraterna få lyfta saker som de tyckte var bra med redovisningen. 

 

 

VIKTIGT 

Att redovisa kan kännas läskigt och därför kommer vi gå igenom hur man uppför sig som “publik”, 
samt tips och idéer hur man planerar och genomför en presentation. Vi lyfter och stöttar varandra.