Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling

Skapad 2021-02-05 09:57 i Rengsjö förskola Bollnäs
Förskola
Språk är ett prioriterat utvecklingsområde nu därför kommer vi ha ett extra fokus på språkutvecklande arbetssätt i utbildningen.

Innehåll

Nuläge

Det finns en språkglädje och barnen ges möjlighet i utbildningen att använda och utveckla sitt språk. Vi ser behov och anpassar vår utbildning utifrån barnens intressen och språkliga förmåga. Barnen har mycket samtal och lär av varandras olika förmågor i den språkliga utvecklingen. Vi lyssnar in och utgår från det när vi planerar undervisningen. Vi ser ett behov att jobba med språkljud, språklig medvetenhet och utveckla barnens ordförråd. 

Mål

Att varje barn utvecklar sin språkliga förmåga utifrån sina förutsättningar. Att varje barn kan göra sig förstådd och förstå i samtal med andra. Att kunna lyssna och förstå instruktioner av andra och att alla är en del i sammanhanget. Att barnen kan lyssna och återberätta.

Syfte

Syftet är att varje barn får möjlighet att använda och utveckla sitt språk utifrån sin förmåga. Samt att kunna göra sig förstådd och förstå i samtal med andra. En förberedelse inför förskoleklass att förstå instruktioner. Att varje barn kan lyssna och återberätta.

Genomförande

Att barnen ges mycket samtals tillfällen. Vi har språkgrupper där vi specifikt jobbar med språkljud och munmotorik. Vi sitter då i mindre grupper i en lugn och trygg miljö både inne och ute. Att barnen får öva på och förstå instruktioner dagligen, alla ska känna sin del i sammanhanget. Att lyssna på ex saga och att varje barn ges möjlighet att  samtala och återberätta.

Dokumentation under lärprocessen

I Unikum dokumenterar vi lärprocessen i barnens lärloggar. Dokumentationen sker löpande

Ansvar

Arbetslaget

Uppföljning

Löpande reflektioner och analys i slutet av terminen

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: