Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skam España

Skapad 2021-02-05 14:05 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
muntlig kommunikation
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Vi kommer att titta på första säsongen av Skam España och i anslutning till detta göra olika uppgifter, lära oss nya ord, diskutera på spanska och skriva. Vi kommer också att repetera grammatiken, främst tempusen perfekt, futurum och presens (diftongerade och reflexiva verb), men även gerundium.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Skam España, första säsongen, finns på URplay.

Diverse Quizlet-presentationer med ord.

Uppgifter med ordkunskap och diskussionsfrågor.

 

Hur ska vi arbeta?

Genom att lyssna/titta.

Genom att diskutera och skriva i anslutning till det som händer i serien.

Genom att repetera olika grammatiska moment.

Genom att träna på ord och översättningar.

 

Varför?

Framförallt för att utöka det allmänna ordförrådet, men också för att träna på att uttrycka oss i tal och skrift. Vi kommer också att öva på att uttrycka åsikter och lära oss mer om hur man lever i Spanien.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
läsa och skriva

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
läsa och skriva
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: