Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt"Naturen i vår närmiljö vinter och snö"

Skapad 2021-02-05 15:22 i 185341 Förskolan Guldgruvan Stockholm Farsta
Förskola
Under höstterminen har vårt projektarbete handlat om naturen i vår närmiljö. Tillsammans med barnen har vi utforskat hur löven ändrat sig och så använde vi oss av löven som ett skapande material som att måla och trycka med. Vi undersökte även vad en mask är och var den finns. -Hur ser en mask egentligen ut? Som böngroddar? Tankarna var många. Barnen använde sig även av materialet lera i sitt arbete med maskarna. Nu arbetar vi tillsammans med myrans barn om hur det är ute i naturen i vår närmiljö under vintern. Vi har fördjupat oss i ämnet vinter och snö från januari månad och har tänkt att fortsätta med det så länge det är vinter.

Innehåll

 

  

 

Vad (innehåll):

Under hela hösten har vi varit ute och letat efter maskar ute i naturen och undersökt maskarna tillsammans och reflekterat. Barnen har först fått leta efter maskar i jorden och sedan under löven när de hade börjat falla ner. Vi har även fördjupat oss i "Vad är löv". Barnen har uppmärksammats på hur löven ändrar färg, form och karaktär. Det blev även samtal kring hur naturen ändrar sig i och med att vi har årstider. Höst, vad händer då? Löven ändrar färg och faller ner till marken. Man kan göra lövhögar att hoppa i. Men sen blev det kallt och så kom vintern till oss.  Detta ledde till att vi behövde pausa mask och lövprojektet för att hitta ett nytt fokusområde under vårt projekt "Naturen i vår  närmiljö" men nu med fokus på vinter och snö.

Vi kommer även att fortsätta har vårt fokusområde utifrån de åtgärdsförslag vi har från WKI:

1. Digitala verktyg, programmering, utveckla användandet av digitala verktyg påå ett sätt som tillsammans med annat material ger barnen utökade möjligheter till lärande.

Varför (syfte):

Vi upptäckte att det inte fanns några maskar och löv att hitta längre för det hade blivit kallt och snöat. Vi observerade att barnen var intresserade av att utforska detta nya, spännande material. Vad var detta som kom "uppifrån" som barnen sa? De smakade på snön och undrade vad snöflingor var- Det kommer därifrån! Pekade uppåt. Då förstod vi att detta ville vi upptäcka och utforska vidare kring tillsammans. Naturen ändrades snabbt och vi ville alla vara med på den resan. Vi visste inte hur länge snön skulle vara kvar utan satte full fart med att undersöka snön tillsammans. Vi förstod tidigt att detta projekt skulle bli meningsfullt både för oss och barnen. Det fanns en glädje i att ploga med spadar, rulla sig och åka kana i backarna, rulla snöbollar, titta på snöflingorna från skyn och upptäcka spår i snön. Allt detta blev så inspirerande och glädjefullt för oss alla att arbeta vidare med. Vi förstod också tidigt att det här var något som många av våra vårdnadshavare tyckte var roligt. Så fort snön började falla så var det många som ville ut och leka och åka pulka med sina barn när det var dags att gå hem. Vi var alla lika glada och barnen visste tidigt var en pulka var. Och tänk, sedan första dagen det snöade har den legat kvar! Jippi!

 

Hur (metod):

Vi har varit ute mycket och känt på snön, smakat och tittat efter vilken färg den har. Medvetet har vi försökt att använda våra olika sinnen i vår upptäcksfärd med detta nya material. Vi har fördjupat oss i hur snön är föränderlig när den möter olika material som socker, vatten och glitter. Vi har också undersökt hur snön beter sig/förändrar sig utifrån om det är varmt eller kallt och vad som händer när man tar in snö.

På vilket sätt ändrar snön karaktär? Den minskar i volym och blir flytande, smutsig ibland och det kunde upptäckas coh förstärkas med hjälp av vårt ljusbord och ficklampor. Vi filmar ofta barnens upptäcksfärder för att sedan reflektera i mindre eller större grupper.   Barnen har fått prova på att måla med vattenfärger både inomhus och utomhus vid flera tillfällen. Hur går det att måla ute på snön? Hur ser det ut när snön börjar smälta med färgen på sig? 

Under samlingarna har vi haft vintertema och det har blivit vintersagor från appen ugglo (Tex pinos vinterlek) , "snögubben som smälte" och vintersånger, vintersagor (tex "Bilarna bruzzo åker skidor i farstanäset) och samtal och reflektioner om snö. Barnen har också introducerats för "Snöstjärnan" som kommer och berättar och visar olika saker under samlingen för barnen.

I vårt skapande arbete har barnen fått möta både vattenfärger och färdig färg i flaskor. Vi har tillsammans tagit reda på vilka färger som finns representerade ute i vår natur under vintern och så har vi förstärkt det med silver glitter. De har fått använda max två färger i taget och alltid haft tillgång till vit färg. I tex ett av sina arbeten gjordes en vintermålning med momentmålning och då användes vaxkritor, färg, stöpplare, roller, glitter och bomull. Som inspiration hade vi en vinterbild samt vår underbara natur utanför förskolan. 

Barnen har också provat på olika tekniker kring att göra snöstjärnor och snöflingor. Då har dom använt sig av material som papper, vatten, silverglitter, trolldeg och färg. Och när vi har målat tillsammans så har val av pappersfärg och färg varit väsentligt. Hur ser det ut nu när det är vinter?

Fortsättningsvis kommer vi att fortsätta med vårt projekt "naturen i vår närmiljö" Vinter och snö! Vi har tänkt att arbeta vidare på samma sätt i vårt skapande arbete och i vårt varande tillsammans med barnen när vi undersöker naturen och snön tillsammans.

Vi har tidigare haft medvetet fokus på att använda våra olika sinnen och det kommer vi att fortsätta med och nu låta oss inspireras från boken "Sinnenas skafferi" av Stina Algotsson och Åsa Öström".

I vårt experimenterande med barnen kommer vi fortsättningsvis att arbeta utifrån boken "Alfons Åberg undersöker och experimenterar" utgiven av Raben och Sjöberg förlag med inspiration av Gunilla Bergströms bokfigur. 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: