Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska-Gruppläsning

Skapad 2021-02-05 17:11 i Hedekas skola Munkedal
Grundskola F – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Våren 2021 Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Innehåll

Mål

 • Syfte (läroplanen nedan)
 • Centralt innehåll (läroplanen nedan)
 • Kunskapskrav (mellanstadiet)

Undervisning (arbetssätt) 

 • Under en intensivperiod läser vi olika typer av skönlitterära böcker i mindre grupper om 2-3 personer. Vi återknyter till läsfixarna och övar på att använda oss av deras strategier för att nå en större läsförståelse. 

Bedömning

 • Det som skall bedömas är din läsförståelse.
 • Bedömningen kommer ske med hjälp av Legilexi längre fram.

Dokumentation

 • Bedömning kommer ske i Unikums kunskapskrav för svenska och svenska som andraspråk.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: