Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens utveckling - livets uppkomst

Skapad 2021-02-05 21:56 i Surteskolan Ale
En resa ifrån urtid till nutid.
Grundskola 2 Svenska Bild SO (år 1-3) NO (år 1-3)
Varifrån kommer vi och allting vi känner till? Vi kommer att göra en tidsvandring från jordens första andetag fram till människans tid. Vi kommer att titta på livets utveckling från de första bakterierna i havet till människans första fotsteg.

Innehåll

Vad vi ska lära oss.

Under den här perioden ska vi läsa om livets utveckling. Vi börjar med universums uppkomst och tar oss sedan vidare till det första livet på jorden. Vi tittar sedan hur utvecklingen av olika organismer har fortsatt fram till idag.


 

Arbetssätt

Vi kommer att ha genomgångar, diskussioner i grupp och i helklass, titta på filmer och söka fakta i olika källor.

 

 

 

Vad som kommer att bedömas:

Att du kan dra några slutsatser utifrån tidslinjen, tex hur djur och växter har utvecklats och förhållandet mellan hur länge livet bara fanns i havet och hur länge vi människor har funnits. 
Att du aktivt deltar i diskussioner i klassrummet.
Hur du kan återberätta i bild, text eller i muntlig form.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3

Matriser

NO Sv Bl SO
Jordens utveckling - livets uppkomst

Livets utveckling

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Universums uppkomst
Vet att den mest vanliga teorin om universums uppkomst är Big Bang.
Veta ungefär för hur länge sedan Big Bang startade.
Kunna berätta lite om vad Big Bang är.
Livet startar
Veta att den vanligaste teorin är att livet på jorden startade i vattnet.
Kunna berätta lite om hur livet utvecklades i vattnet.
Livets utveckling
På en tidslinje kunna sortera två arter i rätt ordning.
På en tidslinje sortera flera arter i rätt ordning.
Kunna förklara skillnader och likheter mellan olika arter i olika artgrupper.
Organismers anpassning
Kunna ge exempel på olika djurs anpassning till olika livsmiljöer.
Kunna beskriva likheter hos djur som lever under liknande förhållanden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: