Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

7Mu Kartan, väder & klimat v.5-13

Skapad 2021-02-06 10:07 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola F – 9
Nu är det dags att läsa ämnet geografi. Ordet geografi kommer från grekiskan och betyder ungefär "beskrivning av jorden". Geografiämnet handlar bland annat om att kunna förklara varför jorden ser ut som den gör och hur människans livsmiljö påverkas av miljön. Olika kartor är viktiga hjälpmedel för att beskriva jordytan.

Innehåll

Fram till påsk kommer vi att läsa geografi.
Efter avslutat arbetsområde bör du kunna:

 • kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor
  topografiska och olika tematiska kartor.
 • skillnaden mellan väder och klimat
 • förklara hur en vind uppstår
 • förklara vad som påverkar klimatet  i olika områden
 • jordens olika klimatzoner: tropisk, subtropisk tempererat klimat och polarklimat 
 • vegetationszoner: regnskog, savann, stäpp, öken, lövskog, barrskog och  tundra
 • resonera över hur klimatet påverkar människors levnadsvillkor
 • resonera över vad klimatförändringarna får för konsekvenser för människor, miljön och samhället
 • ämnesspecifika ord och begrepp

Vi använder läroboken Utkik Geografi 7-9, kartböcker, filmer på YouTube och på sli play (som nås via inloggning i Skolon).

Vi avslutar arbetsområdet med ett prov. Bedömning sker även på löpande lektionsuppgifter.

Nedanstående veckoplanering kan komma att ändras. Anpassningar kan eventuellt behövas göras till när- och distansundervisning. Utöver anvisade sidor i läroboken tillkommer filmklipp och kartövningar.

Vecka 5: Kartor, gradnät, GIS: LB s. 6-38
Vecka 6: Atmosfären, Solen, Årstider, Väder och vind sidan LB 74-86: 

Vecka 7: GIS, fortsättning kartor & gradnät  LB s. 6-38 

Vecka 8: Klimat och vegetation LB s. 87-97 

Vecka 10: Klimatförändringar LB  s. 98-103

vecka 11: Väder klimat och vegetation sid 104-105 

vecka 12:  Namngeografi

vecka 13: Repetition & Examination

 

Uppgifter och detaljerad planering finns i google classroom.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: