👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2021-02-07 17:09 i 046021 Förskolan Kullerbyttan Stockholm Hässelby-Vällingby
Förskola
Planering utifrån läslyftet del 3 . Bilderböcker i matematikundervisning för 1-3 åringar.

Innehåll

Projektämne: Matematik

 

Syfte: Att barnen ska få utveckla sin förmåga till att jämföra och få förståelse för begreppen stor och liten samt högt och lågt.

EnhetsMål:

-Flickor och pojkar utvecklar sitt språk i förskolan

-Flickor och pojkar deltar i en förskola med hög kvalitet

Läroplansmål :Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga

att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp

 

Arbetsätt-förhållningssätt

Aktiviteter

Vi introducerar boken Ludde och Musen Göte med att börja läsa den för en mindre grupp barn. Vi har blandade åldrar i gruppen. I den mindre gruppen får barnen lättare att uttrycka sina egna tankar, idéer och funderingar. Vi sätter oss i språkrummet och läser boken och samtalar om den utifrån ett matematiskt perspektiv och lyfter begreppen stor och liten samt högt och lågt.

Vi pedagoger ser till att alla barn har fått gått in i en mindre grupp innan vi planerar in nästa moment.

Nästa moment är att vi går in en gång till i språkrummet men nu projicerar vi boken på väggen men i en kortare version. Barngruppen består nu av 3-4 jämnåriga. Vi väljer ut bilder från boken som belyser olika matematiska begrepp och pratar om dem. Barnen får nu möjlighet att delta i sagan på ett nytt sätt. De kan själva vara en del av sagan.  Den sista bilden blir när Ludde och Musen Göte bygger med klossar. Den bilden visas på väggen under tiden barnen själva få delta utifrån sina egna förutsättningar och förmåga. Barnen får nu bygga med klossar i olika storlekar och färger som vi pedagoger har plockar fram.

Vi pedagoger deltar och inspirerar barnen så att alla kan delta utifrån ett likabehandlingsperspektiv och utifrån barnkonventionens artikel 2  "barn är lika mycket värda och har samma möjligheter" och  Artikel 31  "Varje barn har rätt till lek, vila och fritid."

Dokumentation:

Vi tar bilder och filmar med hjälp av lärplattan på barnens byggande högt och lågt samt  val av material små/stora klossar för att se vilka läroprocesser barnen befinner sig i.