Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme, kyla och väder

Skapad 2021-02-07 18:52 i Björkåsskolan Grundskolor
Under några veckors tid kommer vi att arbeta undersökande och du kommer att få lära dig mer om väder, värme och kyla.
Grundskola 4 Fysik
Det börjar med att du ser mörka moln på himlen. Efter ett litet tag börjar det smattra på tak och fönster. Hur kan det blåsa? Varför svalnar en kopp varm choklad om den får stå ett tag? Vad finns det för olika typer av väder? Hur kan värme sprida sig?

Innehåll

Målet med undervisningen är att

Du ska lära dig grundläggande kunskaper om värme, kyla och väder och att göra undersökningar.

Såhär ska vi arbeta

 • göra egna undersökningar
 • dokumentera undersökningarna
 • förbättra undersökningarna
 • läsa texter
 • se på film
 • arbeta med frågor och problem
 • samtala, analysera och diskutera

Dessa förmågor kommer att bedömas genom olika övningar, experiment och diskussioner.

 • att kunna genomföra undersökningar
 • att kunna planera en undersökning
 • att kunna diskutera och jämföra resultat från undersökningar
 • att ha grundläggande kunskaper i ämnet
 • att kunna beskriva och ge exempel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6

Matriser

Fy
Värme, kyla och väder

Insats krävs
Godtagbara
Mer än godtagbara
Beskriva och förklara - Analysförmåga
Du kan beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband i vardagliga termer och utifrån egna erfarenheter, men beskrivningen är ofullständig eller inte helt korrekt.
Du kan beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband i vardagliga termer och utifrån egna erfarenheter. Du kan ta hjälp av kunskaper i naturvetenskap för att förklara ett fenomen eller ett samband, men det naturvetenskapliga innehållet är inte nödvändigtvis helt korrekt, relevant eller fullständigt.
Du kan använda korrekta och relevanta kunskaper i naturvetenskap för att beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband på ett - med hänsyn till årskursen - lämpligt sätt.
Ta ställning och motivera - Kommunikativ förmåga
Du kan motivera ditt ställningstagande.
Du kan motivera ditt ställningstagande med naturvetenskapliga argument. Du kan utveckla och beskriva dina argument.
Du kan motivera ditt ställningstagande med naturvetenskapliga argument, både för och emot. Du kan skilja på argument som bygger på fakta respektive värderingar. Du kan utveckla och beskriva dina argument och de är naturvetenskapligt relevanta och korrekta. Du kan beskriva vilka tänkbara konsekvenser det kan bli utifrån olika ställningstaganden.
Förstå vad som händer - Begreppsförmåga
Du vet vad olika begrepp står för och vad de betyder.
Du har god förståelse för vad olika begrepp står för och vad de betyder och använda dem i rätt sammanhang.
Du har mycket god förståelse för vad olika begrepp står för och vad de betyder samt att du kan använda dem i rätt sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: