Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Numerisk räkning, åk 4

Skapad 2021-02-07 19:18 i Frötuna skola Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola 4 Matematik
Under den här perioden ska du få lära dig att multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000, avrunda och överslagsräkna. Du ska också få lära dig att räkna med bråk!

Innehåll

Tidsperiod

 • vecka 5 - 8

Förmågor

 • se nedan

Övergripande mål och riktlinjer

 • du ska ta ansvar för din inlärning och ditt arbete under lektionstid och ev. hemma
 • vi ska tillsammans planera och utvärdera undervisningen
 • du ska få pröva olika arbetssätt och arbetsformer

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)   

Du ska kunna:

 • multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000
 • multiplicera och dividera med andra tal som slutar på noll, t.ex. 7*600, 150/30
 • avrunda
 • överslagsräkna
 • räkna med bråk
 • lösa enkla problem 
 • begreppen: multiplikation, faktor, produkt, division, täljare, nämnare, kvot, avrundning, närmevärde, överslagsräkning, bråk, andel

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • du visar vad du har lärt dig genom att delta aktivt på lektionstid, både muntligt och skriftligt samt på diagnoser och andra inlämningsuppgifter.

     Formativ

 • under lektionstid kommer du att få återkoppling på de uppgifter du räknar

      Summativ

 • diagnos och andra inlämningsuppgifter samt muntliga uppgifter.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

Du kommer att få se på filmer och lyssna på genomgångar i klassen. Vi arbetar med olika uppgifter i helklass, par eller enskilt.

Du kommer att få träna på rutinuppgifter med hjälp av digitala hjälpmedel.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik- Numerisk räkning, åk 4

Bedömning färdigheter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Multiplikation och division med 10, 100 och 100
Jag kan med ett tillfredställande resultat multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000.
Jag kan med ett gott resultat multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000.
Jag kan med ett mycket gott resultat multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000.
Multiplicera och dividera med andra tal som slutar på noll
Jag kan med ett tillfredställande resultat multiplicera och dividera med andra tal som slutar på noll, t.ex. 50 * 7, 500*7, 4000/80, 7200/200
Jag kan med ett gott resultat multiplicera och dividera med andra tal som slutar på noll, t.ex. 50 * 7, 500*7, 4000/80, 7200/200
Jag kan med ett mycket gott resultat multiplicera och dividera med andra tal som slutar på noll, t.ex. 50 * 7, 500*7, 4000/80, 7200/200
Räkna med bråk
Jag kan med ett tillfredställande resultat ange tal i bråkform, skriva tal i bråkform med bokstäver, ange del av och t.ex. räkna ut 1/5 av 100
Jag kan med ett gott resultat ange tal i bråkform, skriva tal i bråkform med bokstäver, ange del av och t.ex. räkna ut 1/5 av 100
Jag kan med ett mycket gott resultat ange tal i bråkform, skriva tal i bråkform med bokstäver, ange del av och t.ex. räkna ut 1/5 av 100
Avrundning och överslagsräkning
Jag kan med ett tillfredställande resultat avrunda och överslagsräkna.
Jag kan med ett gott resultat avrunda och överslagsräkna.
Jag kan med ett mycket gott resultat avrunda och överslagsräkna.
Problemlösning
Jag kan oftast lösa problem med en effektiv metod t.ex gissa och pröva eller rita en bild.
Jag kan lösa problem med en effektiv metod t.ex gissa och pröva eller rita en bild.
Jag kan alltid lösa problem med en effektiv metod t.ex gissa och pröva eller rita en bild.
Begrepp
Jag kan förklara och använda de flesta begreppen.
Jag kan förklara och använda begreppen.
Jag kan förklara och jag använder alltid begreppen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: