Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världens befolkning

Skapad 2021-02-07 20:13 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Geografi
Detta arbetsområde handlar om människor i världen. Det handlar till exempel om hur människor är fördelade över jorden och vilka orsaker det finns till det och vilka konsekvenser det kan få. Det handlar även om människors förflyttningar inom landet och mellan länder. Det handlar om orsaker till fattigdom i olika delar av världen. Hur världen är uppdelad i den rika världen och den fattiga världen, och hur man kan arbeta för att utjämna skillnaderna.

Innehåll

Hur kommer ni arbeta?

Ni kommer att arbeta både enskilt och i grupper. 

 

Hur kommer bedömning ske?

Diskussioner i grupper/helklass.

Skriftliga läxor och inlämningar.

Skriftligt prov torsdag vecka 10.

 

Viktiga frågor att kunna besvara är:

Världens befolkning 

 • Hur är jordens befolkning fördelad över jordklotet? 

 • Vad finns det för orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolknings- fördelningen? 

 • Varför flyttar människor till ett annat land? 

 • Varför flyttar människor från landsbygd till stad och vilka konsekvenser får detta?

 

 

Rika och fattiga länder

 • Var i världen ligger de rikaste respektive fattigaste länderna? 

 • Vilka tänkbara orsaker finns det till fattigdom?

 • Hur kan man beskriva förhållandena i de fattigaste länderna?

 • Vad kan vi i världens rikaste länder göra för insatser för att medverka till en positiv förändring i de minst utvecklade länderna? 

 • Vad finns det för samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet,  klimat och naturresurser? 

 • Varför är fattiga länder mer sårbara än rika för naturkatastrofer och dess effekter?De

Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Världens befolkning

Når ej upp till grundläggande nivå
Grundläggande nivå
Bra nivå
Mycket bra nivå
Kunskapskrav
Samspelet mellan människa, samhälle och natur
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Kunskapskrav
Använda kartor och andra geografiska källor och teorier
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt/.../.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt /.../.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt /.../
Kunskapskrav
I resonemang och förklaringar kunna använda geografiska begrepp på ett korrekt och ändamålsenligt sätt
Några
Fler
Många
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: