Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Björnbäret v.6

Skapad 2021-02-08 07:25 i Påarps förskola Helsingborg
Förskola
I Innehåll nedan beskriver ni: Mål och syfte med er undervisning under kommande vecka. Koppla vilka läroplansmål ni planerar att sträva efter denna vecka (2-4 st kan vara rimligt, de ska vara synliga i lärloggen).

Innehåll

Mål:

Grupp 1: Fortsätta introducera begreppet kategorisera, ge möjlighet till en förståelse för begreppet. 

Grupp 2: Fortsätta mäta på olika sätt och undersöka begreppet mätning. 

Grupp 3: Fortsätta konstruera och skapa i byggrummet för att inspirera så många barn som möjligt.

 

Syfte:

Grupp 1: Syftet är att barnen ska få en förståelse för kategorisering som vi sedan kan jobba vidare på.

Grupp 2: Barnen ska fortsätta utmanas i begreppet mätning och att det kan ske på olika sätt.  

Grupp 3: Syftet är att utveckla samspelet i byggrummet och utmana vidare byggandet med olika material.  

 

 

 

Kommande vecka reflekterar ni och analyserar för att kunna planera framåt. Veckan efter när ni med bild och text beskrivit barnen och barngruppens lärande går ni tillbaka till planeringen och använder följande frågor i:

Reflektion:

 • vad gick bra,
 • mindre bra,
 • vad fångade barnen,
 • vad behöver vi förändra.
 • är det något i vår pedagogroll vi behöver ändra på?

Analys:

 • varför blev det som det blev när vi gjorde som vi gjorde,
 • hur går vi vidare.

Både reflektion och analys ska vara tydligt kopplade till veckans mål och syfte.

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: