Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högkulturer och flodkulturer

Skapad 2021-02-08 07:51 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9 Historia
Under fem veckorna kommer vi att arbeta med högkulturerna Egypten, Mesopotamien och Gula floden (Huang He) i Kina.

Innehåll

1. Arbetsbeskrivning (vad ska göras och hur?)

Under dessa veckor kommer du att få arbeta med olika högkulturer. Du kommer att få information genom olika källor t.ex. genomgångar, boken  Historia (för sidhänvisningar se nedan), olika filmer (se nedan), söka information själv från olika källor och även diskutera med andra. Ni kommer att få göra en examinationsuppgift i slutet av V11.

 

2. Syfte (därför gör vi det här)

Eleverna  ska få insikt om hur det förflutna präglar nutiden. De ska också få förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska begrepp och förhållanden.

3. Centralt innehåll (dessa delar ur läroplanen kommer vi främst att beröra)

- Se hur de första civilisationerna växte fram och göra en jämförelse mellan några högkulturer i  Afrika och Asien.

- Likheter och skillnader mellan levnadsvillkor för människorna i de olika högkulturerna.

- Typiska kännetecken för vad högkulturer innebär.

Sidhänvisningar

Bakgrund s.14-15

Egypten s. 16-18

Mesopotamien s. 21-25

Kina under 2000 år s. 64-66, 68-71 (s. 67 källövning för den som hinner)

Fim från urplay.se

Fatta historia: Flodkulturer https://urplay.se/program/207588-fatta-historia-flodkulturer

Fillmer från www.sli.se

Flodkulturer https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=X%203630

Flodkulturer - Hur uppstod en flodkultur?
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=EDUS16971

Flodkulturer - Det gamla Egypten
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=EDUS16973

Flodkulturer - Mesopotamien
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?article=EDUS16972&db=26

Flodkulturer - Kina

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=EDUS16975

Filmer från studi.se

Jordbrukets födelse https://app.studi.se/l/jordbrukets-foedelse

Egypten: Landet vid Nilen https://app.studi.se/l/egypten-landet-vid-nilen

En stats födelse vi Huang He https://app.studi.se/l/en-stats-foedelse-vid-huang-he

 

Emilies PowerPoint

Högkulturer.pptx

Emilies begrepptest

https://quizlet.com/567111959/tidiga-civilisationer-flash-cards/

 

 

 

Uppgifter

  • PowerPoint Emilies mall

Matriser

Hi
Forna civilisationer

0
1
2
3
Händelser och personer
Eleven har inte visat tillräckliga kunskaper.
*ha baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
*ha goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
*ha mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Samhället
Eleven har inte visat tillräckliga kunskaper.
*diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du kan till viss del se orsaker och följder om detta.
*diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du kan relativt väl se orsaker och följder om detta.
*diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du kan på ett välutvecklat sätt se orsaker och följder om detta.
Påverkan av tid
Eleven har inte visat tillräckliga kunskaper.
*förklara hur den tid människor lever i kan påverka deras liv och åsikter.
*förklara hur den den tid människor lever i kan påverka deras liv och åsikter.
*förklara hur den den tid människor lever i kan påverka deras liv och åsikter.
Begrepp
Eleven har inte visat tillräckliga kunskaper.
*använda historiska begrepp på ett enkelt sätt.
*använda historiska begrepp på ett utvecklat sätt när.
*använda historiska begrepp på ett välutvecklat sätt.
Källkritik
Eleven har inte visat tillräckliga kunskaper.
*använda historiska källor för att dra enkla slutsatser. Diskutera på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
*använda historiska källor för att dra utvecklade slutsatser. Diskutera på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
*använda historiska källor för att dra välutvecklade slutsatser. Diskutera på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: