Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europaresan

Skapad 2021-02-08 08:34 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Denna uppgift inkluderar både ämnet geografi och svenska. I svenska kommer eleverna att använda sig av återberättande text i 1:a person samt beskrivande text/faktatext. För geografidelen krävs undervisning om Europas olika regioner, samt natur. För svenskdelen, genomgång av återberättande text, ish dagboksform, samt hur man skriver en faktatext med hjälp av valfritt material som befintligt läromedel, webbsökning och exempel på resereportage. En genomgång av källkritik är på sin plats. Efter genomgångarna ska eleverna samla information från olika källor, som sedan ska anges i texten. Texten ska planeras och struktureras och sedan skrivas i Word, gärna med spaltindelning och illustreras med passande bilder. Den ska vara både subjektiv och objektiv i sina olika delar.
Grundskola 6 SO (år 1-3)
Du ska skriva en dagbok från din tågresa genom Europa, där du gör två valfria stopp i olika europeiska länder. Dessa länder ska du sedan berätta fakta om i din dagbok.

Innehåll

I den här uppgiften kommer du att arbeta både med ämnet geografi och ämnet svenska. I svenska kommer du att skriva två olika  texttyper i samma text: återberättande text, ish dagboksform, samt faktatext.

I geografi kommer du att få undervisning om Europas olika regioner och därefter fokusera på två olika länder från olika regioner. Du ska leta reda på fakta om respektive land: läge, yta, landsfakta, naturtyper, naturtillgångar och ekonomi, geografiska landmärken och eventuellt kultur. Länderna ska sedan jämföras med varandra. Den här delen av uppgiften blir alltså en övning i att skriva faktatexter på svenska. 

Faktatexten om dina två länder ingår i din reseberättelse. Själva reseberättelsen är alltså ramen för ditt skrivande. Du berättar fakta om dina länder genom att "resa" genom dem och berätta om dina nyvunna kunskaper, iakttagelser och upplevelser i din dagbok. Som en god turist har du också fotat längs resan. Förberedelsen i svenska sker genom genomgång av utmärkande drag för återberättande text/dagboksform och faktatext samt diskussion om hur man bäst strukturerar sin text. Vi kommer att arbeta i våra befintliga läromedel, samt läsa och analysera andra relevanta texter, som "riktiga" resereportage. 

Texten ska skrivas på dator i Times New Roman, 12 punkter, och gärna vara indelad i två spalter. Texten ska illustreras med för innehållet passande bilder (de "foton" du tagit under resan. Resedagboken ska skrivas i preteritum, faktatexterna i presens.

Ett pass med källkritik ges i början av arbetsområdet.

Faktatexterna bedöms i både svenska och SO.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: