Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och buddhism

Skapad 2021-02-08 09:05 i T1-skolorna Linköping
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Från strängaste asketism till fria tolkningar. Några tror på många gudar, andra anser inte att gudar är viktiga alls. Två av världens största religioner är både lika och olika.

Innehåll

Innehåll i undervisningen

Vi ska lära oss om ritualer, levnadsregler och heliga platser inom hinduism och buddhism. Vi ska också få veta mer om religionernas historia och hur de ser ut och fungerar idag. Dessutom ska vi undersöka hur olika livsfrågor skildras och hur det påverkar människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Arbetssätt i undervisningen

Vi kommer att att utgå från PULS Religion och tillhörande arbetsbok.

Vi kommer att använda flera Studi-filmer för att hjälpa oss tolka det vi läser.

Vi kommer att fördjupa oss om andra asiatiska religioner genom ett grupparbete.

Begrepp

återfödelse, Brahma, Vishnu, Ganesha, Shiva, Bhagavad gita, rökelse, kast, karma, guru, brahmin

återfödelse, Siddharta Guatama, Buddha, upplyst, nirvana, Tripitaka, munkar och nunnor, tempel, offergåva

Bedömning/reflektion

Diagnos och prov efter respektive religion.

Korta pararbeten 1-2 lektioner.

Grupparbete (både arbete under tiden och presentationen) 

Tidsåtgång

Cirka 8 veckor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  A 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  A 6
 • Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
  Re  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: