Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation vt-21

Skapad 2021-02-08 09:11 i Tallbackens förskola Hofors
Trygghet och samhörighet
Förskola
Under februari månad kommer vi att arbeta med ämnet kommunikation.

Innehåll

 

Var är vi?

Vi har under januari arbetat med estetiskt lärande och där har vi haft bockarna bruse i fokus. Vi har delvis fått med kommunikation i dessa moment då vi har läst saga, sjungit sången samt dramatiserat. 

Under oktober ht- 20 arbetade vi även då med kommunikation. Vi arbetade med munmotorik och språkljud under denna månad då.

Vi har uppmärksammat att barnen har visat ett större intresse för bokläsning när vi gjorde om miljön på avdelningen och soffan inte blir ett ställe att klättra på. Vi har beställt in nya böcker med Disney tema samt att vi har lånat böcker från biblioteket för att utöka variationen. 

 

 

 

Vart ska vi?

Vi vill att barnen ska få ett större ordförråd med mer begrepp och kunna samtala om böckerna och dess innehåll. Även att de kan relatera till deras eget liv. Vi vill öka deras förståelse kring texterna.  

Det är i själva samtalet om läsningen som språkutvecklingen sker: ordförrådet utökas, liksom känslan för språket och förmågan till fantasi och tolkning. Genom samtalet under läsningen finns också flera möjligheter att tala för och klargöra sin åsikt och ståndpunkt. Genom högläsningen och samtalen om texten kommer barngruppen på förskolan att utöka sina gemensamma referenser och upplevelser. Högläsningen ger upphov till att nya ord används i barngruppen, att nya lekar leks och att nya berättelser berättas. (Ann S. Pihlgren, Boksamtal och dialogisk läsning - Förskoleforum).

 


Hur gör vi?

Vi kommer att arbeta med högläsning där vi arbetar med Boksamtal, dialogisk läsning. 
För barnets fantasi- och språkutveckling är det viktigt att boken bearbetas gemensamt i så kallad dialogisk högläsning.

Vi kommer att dela upp barnen i små grupper för att lättare kunna fånga barnen samt att det inte blir rörigt i gruppen. Vi kommer att arbeta med 2-3 barn i varje grupp och tänker på hur vi gör grupperna för att alla ska kunna få så stort utrymme som möjligt och kunna ta del utav varandra. 

Vi kommer att ha högläsningen på förmiddagen då barnen har störst fokus och vi pedagoger kommer vara väl förberedda med boken och vi kommer att ha läst igenom den själv innan lästillfället. 

 

 

Hur blev det? 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: