Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utmaningar i våra ateljéer

Skapad 2021-02-08 09:18 i Sockertoppens förskola Eslöv
Förskola
Vi skapar olika miljöer efter barnens intresse för att barnen ska utveckla sin kreativitet, fantasi, konstruktion och sociala samspel.

Innehåll

Mål

Barnen ska kunna känna tillit till sin egen förmåga, att utveckla sin identitet och känna sig trygg i den, utveckla en nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära enskilt och tillsammans med andra. 

Syfte:

Barnen ska utifrån deras egna intresse på ett lustfullt sätt ges förutsättning att utveckla fantasin, skapande, konstruktion, kreativitet och i sociala samspel. 

Metod:

Genom att utmana och inspirera vidareutveckla barnens intresse i våra ateljéer. Stödja barnen i deras uttryckssätt och kreativitet. 

- Rollek.

- Skapande och Konstruktion. 

- Bygga med stora material, tågbanan, duplo, djur från olika länder. 

- Fadderbarn  Lookido och olika världsdelar.

- Naturhörna utforskande och omvårdnad, maskar och fiskar. 

- Pussel

- IKT bee-bot, projicering, skapande med interaktiv tavla.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: