Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik och rörelse

Skapad 2021-02-08 09:23 i Rävlyans förskola Alingsås
Förskola
Vecka 5-10 kommer vi jobba med musik och rörelse

Innehåll

 

Syfte - varför?

vi vill stärka barnens grov motorik och hitta intresse i musiken. Vi vill få in rörelse inbär vi sjunger och kör miniröris.

 

Mål:

vi vill att dom ska göra rörelse och TAKK när vi sjunger på samlingen.

intresse att stärka deras grov motorik.
Alla ska våga vara med/stärka deras självförtroende


Var är vi? (Nuläge
Barnen tycker om att sjunga och dansa. Vissa använder redan mycket rörelse när vi sjunger.
Dom gillar att lyssna på musik och dansa.

 

 

 

Vad och hur ska vi göra? - genomförande 

Vi ska ha miniröris någon/några gånger i veckan.

Vi sätter på musik efter barnens önsekmål 

ta fram lite instrument under samlingarna. 


Vad och hur ska vi dokumentera?

Unikum

 

Kopplingar till läroplanen

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: