Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 4, Samband och förändring

Skapad 2021-02-08 09:28 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 7 Matematik
Vi arbetar med koordinatsystem och gradering av koordinataxlar. Proportionalitet och procent samt deras samband. Vi använder oss också av grafer för att uttrycka proportionella samband. Vi uttrycker förändring samt beräknar med hjälp av procent, både i vardagliga situationer och i olika ämnesområden.

Innehåll

Innehåll

Hur ska vi jobba?

Undervisningen kommer att varvas mellan genomgångar och diskussioner, laborativa moment, problemlösning i grupp och enskild räkning. Nedan kommer en planering över de moment vi kommer att arbeta med. Räkna alltid minst två nivåer.

Basboken + nivå ett        eller        Nivå ett + nivå två       eller         nivå två nivå tre

Valet av nivå behöver inte vara statiskt, dvs du kan välja olika nivåer på olika kapitel/avsnitt av boken. Prova gärna på de svårare talen ibland och tänj dina egna gränser. Du har mycket att vinna på det! Läxa blir att hålla takten med planeringen och jobba hemma så att du är i fas. 

Länkar till filmer om varje avsnitt finns nedan i veckoplaneringen. De finns också på bokens hemsida: https://www.matematikxyz.com/ Dessa kan vara bra att titta på hemma om man behöver repetera vad vi jobbat med på lektionerna. Behöver man jobba extra så finns det utdelade häften med arbetsblad till alla avsnitt.

Vi avslutar kapitel 4 med ett prov torsdagen den 24 mars .

 

Bedömning:

 •           Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.
 •           Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.
 •          Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

 

Bedömningsunderlag:

 •   Skriftligt prov torsdag v.12 (24/3)
 •   Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning

 

 

 

Lycka till önskar Stina!

 

 

Dag

Kapitel

Sida

Länk

v.6 

4.1 Proportionalitet

166-170

4.1 Proportionalitet

ti

 

 

 

to

4.2 Tid och rörelse

171-175

4.2 Tid och rörelse

fr

 

 

 

v.7 

4.3 Sträcka, tid och hastighet

176-181

4.3 Sträcka, tid och hastighet

 

 

 

 

to

4.4 Andel i bråkform

182-186

4.4 Andel i bråkform

fr

 

 

 

v.9 

4.5 Andel i procentform (I)

187-191

4.5 Andel i procentform (I)

ti

 

 

 

to

4.6 Andel i procentform (II)

192-196

4.6 Andel i procentform (II)

fr

 

 

 

v.10 må

4.7 Hur stor är delen

197-201

4.7 Hur stor är delen

ti

 

 

 

to

Blandade uppgifter

202-206

 

Fr

 

 

 

v.11 må

Diagnos 4

 

 

 ti

Träna/utveckla

207-211

 

to

Förmågorna i fokus

212-217

 

fr

 

 

 

v.12 må

Rep.

 

 

ti

 

 

 

24/3   to

PROV kapitel 4

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik, samband och förändring

E
C
A
Lösa problem med strategier, metoder & modeller
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang om tillvägagångssätt & rimlighet
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Använda matematiska begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Beskriva med matematiska uttrycksformer
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Uttrycksformer & begreppens relation
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Välja och använda matematiska metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom samband och förändring med mycket gott resultat.
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: