Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Decimaltal

Skapad 2021-02-08 09:32 i Britsarvsskolan Falun
Favorit 6B Kapitel 1
Grundskola 6 Matematik
Vi lär oss mer om hur decimaltal fungerar. Vi räknar addition, subtraktion, multiplikation och division med dem. Vi använder både huvudräkning och skriftliga metoder. Dessutom tränar vi på att avrunda.

Innehåll

Läromedel

Favorit 6B finns i två olika versioner, Bas och Mera. Eleverna får den bok som passar deras nivå bäst. Böckerna är uppdelade i lektioner, varje lektion har två grundsidor som alla ska göra, en "ÖVA" sida som eleverna gör om de behöver mer repetition och en "PRÖVA" sida som är extra utmanande.

Lektionerna

De lektioner där vi räknar i boken inleds med en kort genomgång med konkret material eller på tavlan. Efter det räknar eleverna enskilt eller i smågrupper.

Läxor

Eleverna får en läxa som handlar om de vi jobbat med föregående vecka. Läxan är på NOMP eller i pappersform, eleverna väljer själva vilken form de vill ha.

Bedömning

Dina kunskaper bedöms kontinuerligt under lektionerna. Vi avslutar varje kapitel med en diagnos där du får fundera på vad du kan och vad du behöver öva mer på. Efter en kort repetition gör vi alla ett prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Decimaltal

Problemlösning

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Strategier
Du kan välja en lämplig strategi för att lösa problemlösningsuppgifter.

Metod

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Avrunda decimaltal
Jämföra decimaltal
Huvudräkning addition och subtraktion
Huvudräkning multiplikation och division
Uppställning addition och subtraktion
Uppställning Multiplikation och division

Begrepp

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Hur väl du visar förståelse för begreppen
Bråkfrom, decimalform, avrunda till närmaste, ental, tiondel, hundradel o.s.v.

Kommunikation

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Hur väl du visar hur du tänker
Kvalitén på redovisningen av dina lösningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: