Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden / Vintergatan

Skapad 2021-02-08 09:43 i Segersta Förskola Fristående förskolor
Rymden
Förskola
Utforska rymden tillsammans med "Vims i rymden" och lära mer om planeterna och Solen ,Vintergatan. Vi vill även prata om hållbar utveckling , hur mår vår planet Jorden? gifter , avgaser, skräp m.m

Innehåll

Segersta förskola

Mall -  Planering  (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Rymden

Tidsperiod: Januari-- April

Förskolans namn: Segersta förskola

Grupp: Blomman

Barnens ålder: 5 år

År 2021- vt

Planeringen Upprättad av: Pedagogerna Susanne och Elin.

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
Att se varje planet och lära oss de vad deheter.och vilka egenskaper de har. Solen vilken betydelse har den !

Hållbar utveckling., genom att ta upp hur mår våran planet ? Gifter och skräp , kemikalier.

 
Vilka målområden i läroplanen berörs?

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
Att varje barn upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

 

 

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
- öka barnens intresse för vårt solsystem .Vintergatan..

Viktigt att vi lär oss att ta hand om vår planet Jorden !

 

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

- Vi kommer att titta på olika avsnitt av Vims i rymden och ta del av dess lärarhandledning. och andra program.

- Vi kommer att låna böcker, sjunga, ramsa och skapa.

- Barnen skriver ner sina kunskaper på datorn .Vad de vet om de olika planeterna.

- 2 pedagoger är ansvariga på Blomman.

- Vi gör en dokumentationsvägg ( rymdvägg) utifrån barnens önskemål.
- Vi arbetar med en planet i taget ca 2v ,våra uppblåsbara planeter hänger vi. i taket .

-Läser böcker om rymden . Lånat fr biblioteket.

- Skaparnde med olika material. Solen.

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- genom att skapa en rymdvägg.

- sätta upp barnens dokumentationer och reflektioner utifrån

-Vims i rymden. Pedagogiskt program fr Barn ur play.

- Vi ska sätta upp våra uppblåsbara planeter och vi pratar och jobbar meden planet i taget. Hänger upp den så vi ser de dagligen.

- Vi lägger in lärandet i unicum.

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

 • Vilket innehåll ska behandlas?
  - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

 • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: