Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våren

Skapad 2021-02-08 09:46 i Fyrklöverns Montessoriförskola Dibber Sverige AB
Vi arbetar med projektet våren, hållbar utveckling
Förskola
Vi arbetar med Våren i Mars, April och Maj. Vi arbetar mestadels utomhus och har därför lättare att vara en del av naturen.

Innehåll

BAKGRUND:
Barnen ser och uppmärksammar insekter, växter, fåglar och under de utflykter vi gör blir vi uppmärksamma på allt som händer i naturen. Barnen deltar också i sopsortering och även att hålla rent i närområdet. Vi upplyser om allemansrätten.
 
 
SYFTE:
Syftet är ökad kunskap om naturen och vad som händer under våren, samt att få en större förståelse för hur vi tillsammans kan hjälpa till att värna miljön i både stort och smått. Språk och kommunikation-Lära sig fler begrepp om växter, djur och allt som rör miljö. Vi önskar också att barnen ser och förstår hur vårt närområde ser ut, skogen, parker och naturreservat.
 
Målen:
- Pedagogerna arbetar för att barnen ska få kunskap och förståelse för naturens kretslopp, djur och växter och hur vi människor kan påverka.
- Barnen ska få utökade begrepp och bli stärkta i det svenska språket kopplat till natur och hållbar utveckling.
- Barnen ska få möjlighet att använda digitala verktyg och använda sökfunktioner för att få fördjupad kunskap om växter, insekter och det vi ser. - Barnen ska ha aktivt inflytande och delaktighet i dokumentationen samt genomförandet.
 
 
METOD/GENOMFÖRANDE:
- Vi läser och tittar i böcker med fokus på våren, djuren, insekterna och blommorna.
- Vi synliggör och pratar om våren, naturen i verksamheten - både dokumentation och bilder.
- Vi använder olika skapande exempelvis måleri, musik, konstruktion med fokus på ämnet.
- Vi ska reflektera med barnen efter aktiviteter där vi använder dokumentationen och reflekterar kring.
-Vi använder utflykter och promenader för att kunna ta oss ut i naturen och få uppleva olika delar av den.

 

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: