Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema rörelse och kretslopp

Skapad 2021-02-08 09:56 i 223271 Förskolan Viken Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vi kommer fortsätta med tema rörelse men med lite nytt innehåll som yogagrupper och kretslopp och återvinning. Barnen får lära sig nya saker på det personliga planet och på samhällsnivå.

Innehåll

Tema rörelse och kretslopp

 

Under våren kommer fortsätta  med tema rörelse men med lite nytt och intressant innehåll.

 

Dels grupper för yoga i vilket barnen får utforska rörelse med sina kroppar samt grupper som arbetar med kretslopp och återvinning.

 

Både på det personliga planet med yoga och på ett större sammanhang med kretslopp och återvinningen. Förståelse för sin kropp  och på stora planet för samhället och miljön.

 

Temagrupper utformas av pedagogerna med tanke på att barnen får ta del av både dessa aktiviteter under terminens gång.

 

Ambitionen är att ha minst en - två temagrupper i veckan med olika innehåll efter barnens intressen.

 

Vi utvärderar temat i slutet på terminen samt har diskussioner under våra avdelningsreflektioner.

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: