Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik & Rörelse - Gymnastikstationer

Skapad 2021-02-08 09:58 i Gläntanskolan Helsingborg
Eleverna kommer att få lära sig och öva på olika gymnastikrörelser, fokus är på att öva och i slutet kommer eleverna få testa sina kunskaper på ett lekbetonat sätt.
Grundskola F – 3 Idrott och hälsa
Eleverna kommer att få lära sig och öva på olika gymnastikrörelser. Fokus kommer ligga på att öva och utvecklas från sin egen nivå.

Innehåll

Motorik & Rörelse - Gymnastikstationer (Åk 4-6)

Under 2 veckor veckor ( 4 lektioner)kommer eleverna att få lära sig att utföra olika gymnastikrörelser via ett stationsbaserat lärande. Jag kommer att lägga till stationer allt eftersom och varje station kan utföras på olika sätt för att ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar och kunskapsnivå. några stationer har ett bildstöd för att ytterligare förstärka inlärningen. 

Min roll som lärare är att visa och lära eleverna stationer och övningarna, samt att följa upp och stötta där det behövs. Elevernas roll är att prova och öva, även om det är svårt till en början.

I början kan vissa övningar och stationer kännas svåra och läskiga men med min hjälp är tanken att eleverna ska få ta den tid de behöver för att lära sig. Det är meningen att det ska ske en progression, en utveckling.

 

Jag kommer lägga stor vikt vid säkerheten under lektionerna, för att eleverna inte ska göra illa sig men också för att öka deras inlärning.

 

 • Eleverna har efter avslutat moment övat på:
  • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar & lekar.
 • Detta syftar till att eleverna ska:
  • kunna delta i aktiviteter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till aktiviteten. 
  • utveckla kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter
  • utveckla allsidiga rörelseförmågor
  • utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva
  • utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.
  • utveckla en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Hur ska det gå till? - Lektionsstruktur:

 • Samling: upprop
 • Genomgång av lektionen:Vad ska eleverna lära sig, Hur ska det gå till, Säkerhet
 • Uppvärmning
 • Aktivitet: eleverna övar 
 • Avslut: genomgång av vad eleverna gjort och vad de lärt sig

Uppvärmning:

Syftet är att elevernas leder och muskler ska förberedas på aktiviteten som kommer, på ett lekbetonat sätt

exempel:

Veckans ord

Dessa begrepp börjar vi varje vecka med att diskutera kring, jag frågar om eleverna vet vad ordet betyder och jag försöker få dem att förklara det och ge exempel. Jag fyller i när det behövs. Andra lektionen frågar jag eleverna om de minns ordet och vad det betyder. Det här är en förberedelse inför veckans (och kommande årskursers) undervisning.

 • Säkerhet
 • Motorik
 • Teknik
 • Respekt
 • osv

Åk 6 kommer att filmas vid 1 tillfälle ( i pedagogiskt syfte)  för att kunna se hur de utför sina rörelser och för att jag tillsammans med eleven ska kunna visa på vad som behöver tränas mer på och på så sätt utveckla vidare deras kunskaper utifrån deras egen nivå.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Motorik & Rörelse - Gymnastikstationer

Förmåga att anpassa sina rörelser till aktiviteten: grovmotoriska grundformer (hoppa, klättra, åla, krypa, stödja, rulla, hänga) och deras sammansatta former i gymnastikstationer.

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Delta & anpassa rörelser
Eleven klarar inte av att delta och anpassa sina rörelser till aktiviteten, trots hjälp från lärare och anpassning av undervisningen.
Eleven klarar av att delta och anpassar sina rörelser till aktiviteten, men viss hjälp av lärare.
Eleven klarar av att delta och anpassar sina rörelser till aktiviteten på ett väl fungerande sätt, utan hjälp från lärare.

Förmåga att uppvisa säkerhet och hänsynstagande under lektionerna

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Uppvisa säkert beteende
Eleven klarar inte av att uppvisa ett säkert beteende, trots tillsägelse och hjälp av lärare.
Eleven klarar av att uppvisa ett säkert beteende, med vissa tillsägelser och hjälp av lärare.
Eleven klarar av att uppvisa ett säkert beteende, utan tillsägelse och hjälp av lärare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: